text-02

LÃNH SỰ QUÁN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

TỪ CHỐI HỒ SƠ

 • Cứ 3 người xin visa không định cư Mỹ
  chỉ có một người được cấp
 • Tỷ lệ bổ sung hồ sơ xin visa định cư Mỹ
  ngày càng tăng
 • Chính phủ đã kéo dài hơn thời gian xét
  hồ sơ ở một số diện hồ sơ
 • Cứ 3 người xin visa không định cư Mỹ chỉ có một người được cấp
 • Tỷ lệ bổ sung hồ sơ xin visa định cư Mỹ ngày càng tăng
 • Chính phủ đã kéo dài hơn thời gian xét hồ sơ ở một số diện hồ sơ

HỒ SƠ CỦA BẠN ĐÃ ĐẠT TIÊU CHUẨN?

Khối bằng chứng

Mối quan hệ

Chuẩn bị giấy tờ

HỒ SƠ CỦA BẠN ĐÃ ĐẠT TIÊU CHUẨN?

Khối bằng chứng

Mối quan hệ

Chuẩn bị giấy tờ

SG VISA luôn là Người bạn đồng hành, chuyên nghiệp, đáng tin cậy, hiệu quả, hướng dẫn cả gia đình bạn vượt qua các thử thách và trãi nghiệm niềm hân hoang trên con quá trình trở thành công dân Quốc tế

SG VISA XỬ LÝ HỒ SƠ

DƯỚI GÓC NHÌN

LÃNH SỰ QUÁN

 • Chuẩn bị giấy tờ và hồ sơ theo trình tự
  tiêu chuẩn Chính Phủ Mỹ
 • Xây dựng hệ thống bằng chứng vững chắc,
  đầy đủ và cụ thể dành cho từng hồ sơ
 • Luyện phỏng vấn với kinh nghiệm làm việc
  tại Lãnh Sự Quán Mỹ

SG VISA XỬ LÝ HỒ SƠ

DƯỚI GÓC NHÌN

LÃNH SỰ QUÁN

 • Chuẩn bị giấy tờ và hồ sơ theo trình tự tiêu chuẩn Chính Phủ Mỹ
 • Xây dựng hệ thống bằng chứng vững chắc, đầy đủ và cụ thể dành cho từng hồ sơ
 • Luyện phỏng vấn với kinh nghiệm làm việc tại Lãnh Sự Quán Mỹ

KHÔNG CHO VIÊN CHỨC LÃNH SỰ CÓ LÝ DO ĐỂ TỪ CHỐI CẤP VISA CHO BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU

Chương trình được thực hiện bởi SG VISA. Mọi thông tin của quý vị sẽ được SG VISA bảo mật tuyệt đối Kết quả chỉ mang tính chất tham khảo. Hoàn toàn không quyết định khả năng lấy được visa của quý anh/chị