Phúc Lợi Chương Trình

  • Chuyển đổi tình trạng cư trú hợp pháp, nhận thẻ xanh 10 năm
  • Du học sinh đã kết hôn thì và vợ chồng con cái đều nhận Thẻ Xanh
  • Học phí đại học 20%-40% so với thông thường
  • Định cư hợp pháp 100%, không phụ thuộc người bảo lãnh
  • Làm việc toàn thời gian, dài hạn cho Nhà tuyển dụng

Điều kiện tham gia

  • Đương đơn dưới 50 tuổi, nếu có con thì nên dưới 18 tuổi
  • Không có tiền án tiền sự
  • Khả năng tài chính trên 2 tỷ VND
  • Làm việc tại Dallas Texas
Đăng ký tư vấn