CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Đầu tư Định cư là chương trình thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, được khuyến khích bởi chính phủ. Chương trình tạo cơ hội để các doanh nhân tài năng nước ngoài được cấp giấy phép cư trú để thành lập và điều hành một công ty tại Châu Âu, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Ý tưởng kinh doanh của nhà đầu tư phải được phê duyệt bởi một nhóm chuyên gia được chính phủ chỉ định trước khi Cơ quan Di trú cấp giấy phép cư trú và làm việc.

Một trong những lợi ích lớn nhất của việc sở hữu thị thực (và quốc tịch) Châu Âu thông qua chương trình Đầu tư Định cư là chủ sở hữu có đủ điều kiện đi lại, làm việc và cư trú tự do tại tất cả các quốc gia khác trong cùng khối.

Chương trình đầu tư định cư Châu Âu mang đến giải pháp sở hữu quốc tịch thứ 2 dễ dàng hơn hết cho nhà đầu tư bận rộn và cần sự linh động về thời gian cư trú.