• Phần Lan thuộc khối Bắc Âu, là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2018(Liên Hiệp Quốc xếp hạng)
  • Chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới 2018(theo xếp hạng của tổ chức Hợp Tác Và Phát Triển Kinh Tế – OCED)
  • Nổi tiếng là quốc gia không có tham nhũng  và minh bạch nhất thế giới
  • GDP đạt 252 tỉ USD/năm(theo countryeconomy), thu nhập bình quân đầu người 69,794 USD/năm 2017(theo Average salary survey)
  • Nhập tịch sau 5 năm
  • Phần Lan nằm trong top 4 các quốc gia có hộ chiếu quyền lực trên thế giới(miễn thị thực tại 161 quốc gia)
Form Invest

Đăng ký tư vấn

Tin tức