Điều Kiện Tham Gia Định Cư Châu Âu

  • Passport còn hạn hơn 2 năm
  • Có kế hoạch mở rộng hay khởi nghiệp kinh doanh tại Châu Âu
  • Ngành nghề kinh doanh phù hợp với kinh nghiệm và chuyên môn của bản thân
  • Đáp ứng yêu cầu về tài chính (bao gồm vốn đầu tư và chi phí sinh hoạt của gia đình trong 2 năm đầu)
  • Chưa từng phạm pháp trong các nước thuộc khối Schengen
  • Ngôn ngữ cần: Tiếng Anh và tiếng địa phương