Đất nước Na uy

* Na Uy thuộc khối Bắc Âu, là quốc gia có nền kinh tế phát triển bao quát nhất thế giới 2017 (World Economic Forum)

* GDP đạt 397 tỉ USD/năm (theo countryeconomy), thu nhập bình quân đầu người: $ 88.639 /năm 2017 (theo Average salary survey)

* Na Uy đứng đầu về mức độ phát triển bao quát xã hội (Chương trình đánh giá học sinh quốc tế – PISA), thứ nhì về chỉ số chất lượng đào tạo (chỉ sau Phần Lan)

* Nhập tịch sau 7 năm * Thụy Điển nằm trong top 5 các quốc gia có hộ chiếu quyền lực trên thế giới (miễn thị thực tại 160 quốc gia)


Form Đăng Ký Định Cư Na Uy