Đất nước Phần Lan

  • Phần Lan thuộc khối Bắc Âu, là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2018 (Liên Hiệp Quốc xếp hạng)
  • Chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới 2018 (theo xếp hạng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế – OCED)
  • Nổi tiếng là 1 trong những quốc gia không có tham nhũng và minh bạch nhất thế giới
  • GDP đạt 252 tỉ USD/năm (theo countryeconomy), thu nhập bình quân đầu người $69,794/năm 2017 (theo Average salary survey)
  • Nhập tịch sau 5 năm * Phần Lan nằm trong top 4 các quốc gia có hộ chiếu quyền lực trên thế giới (miễn thị thực tại 161 quốc gia)

Form Đăng Ký Định Cư Phần Lan