Đất nước Thụy Điển

  • Thụy Điển thuộc khối Bắc Âu, có hệ thống tài chính tốt nhất thế giới
  • Chỉ số phát triển con người (HDI) xếp thứ 2 trên toàn cầu
  • GDP đạt 539 tỉ USD/năm (theo countryeconomy), thu nhập bình quân đầu người: $ 67,415 /năm 2017 (theo Average salary survey)
  • Nhiều chính sách ưu đãi dành cho mô hình kinh doanh nhỏ
  • Nhập tịch sau 5 năm
  • Thụy Điển nằm trong top 4 các quốc gia có hộ chiếu quyền lực trên thế giới (miễn thị thực tại 161 quốc gia)

Tìm hiểu thêm về việc xin đầu tư định cư tại Thụy Điển.

  • Xem chi tiết tại đây
Đăng ký nhận tư vấn