Lịch xét duyệt hồ sơ các diện bảo lãnh định cư Mỹ: Visa Bulletin

Lịch xét duyệt hồ sơ các diện định cư Mỹ theo các diện bảo lãnh gia đình

Lịch xét duyệt hồ sơ visa bulletin là bảng biểu từ Trung tâm Thị Thực Quốc Gia Hoa Kỳ (NVC) công bố nhằm giúp các đương đơn nắm được tình hình xét duyệt hồ sơ visa Mỹ ở tất cả các diện. Thời gian ghi trên bảng biểu là ngày mở hồ sơ đang được xét tính đến thời điểm hiện tại. Các chương trình bảo lãnh định cư gia đình nằm trong diện F (Family-Sponsored Preferences):

Bảo lãnh diện F1: Các con độc thân của công dân Hoa Kỳ

Bảo lãnh diện F2: Vợ/chồng và những người con hoặc các con độc thân của Thường Trú Nhân. Diện F2 được chia làm 2 dạng là F2A và F2B

F2A: Vợ/chồng và những người con của Thường Trú Nhân
F2B: Các con độc thân của Thường Trú Nhân
Bảo lãnh diện F3: Các con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ

Bảo lãnh diện F4: Anh/chị em ruột của công dân Hoa Kỳ

Lịch visa bulletin cập nhật tháng 08/2017

Các diện bảo lãnhAll Charge-ability
Areas Except
Those Listed
China – mainland bornIndiaMexicoPhilippines
Bảo lãnh diện F122-12-201022-12-201022-12-201001-02-199615-10-2006
Bảo lãnh diện F2A22-09-201522-09-201522-09-201501-09-201522-09-2015
Bảo lãnh diện F2B15-08-201015-08-201015-08-201001-07-199608-12-2006
Bảo lãnh diện F308-07-200508-07-200508-07-200508-04-199522-01-1995
Bảo lãnh diện F408-05-200408-05-200422-09-200315-09-199708-04-1994

Chú thích:

  • 22-12-2010: NVC đang xét duyệt hồ sơ được mở vào ngày 22 tháng 12 năm 2010
  • Đối với Việt Nam, hồ sơ được xếp vào khu vực All Charge-ability Areas Except Those Listed

♦ Bookmark để được cập nhật thông tin chính xác nhất hằng tháng một cách nhanh chóng