Tiến trình hồ sơ các diện bảo lãnh định cư Mỹ

Tiến trình hồ sơ bảo lãnh định cư mở mới

Hồ sơ bảo lãnh định cư sẽ được đi qua các cơ quan Chính Phủ của Mỹ bao gồm USCIS, NVC và sẽ được phỏng vấn cấp visa tại Lãnh Sự Quán Mỹ. Tại các cơ quan Chính Phủ sẽ xử lý từng phần của bộ hồ sơ bảo lãnh định cư tại Mỹ

Bước 1: Tại USCIS

USCIS là cơ quan xử lý hồ sơ bảo lãnh định cư đầu tiên. Tại đây sẽ xử lý hồ sơ xin định cư, khi bạn muốn nộp đơn và hồ sơ xin định cư Mỹ, đây là cơ quan đầu tiên xét hồ sơ của bạn. Khi Sở Di Trú chấp thuận hồ sơ bảo lãnh, người bảo lãnh sẽ được gởi Thông báo Chấp thuận (Notice of Approval, mẫu I-171 hay I-797) và hồ sơ bảo lãnh được chuyển đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) để tiến hành các thủ tục tiếp theo của tiến trình.

Các diện hồ sơThời gian ước tính xét duyệt tại USCIS
K15 tháng
CR1/IR15 – 6 tháng
CR2/IR25 – 6 tháng
IR35 – 6 tháng
IR55 – 6 tháng
F2A5 – 6 tháng
F2B5 tháng
F15 tháng – 3 năm
F35 tháng – 3.5 năm
F45 tháng – 4.5 năm

Bước 2: Tại NVC

NVC (National Visa Center) trực thuộc Bộ Ngoại Giao Mỹ, giữ vai trò chính giữa trong quá trình bão lãnh. Tức là sau khi hồ sơ đã được chấp thuận bởi USCIS thì nó sẽ được giữ và giải quyết tại NVC cho tới khi hồ sơ tới lượt (tới ngày đáo hạn) được cấp thị thực bởi nhân viên lãnh sự Mỹ ở nước ngoài.
Đơn bảo lãnh có thể được lưu giữ tại NVC trong vòng nhiều tháng hay nhiều năm tùy theo diện bảo lãnh và tùy theo quê hương của đương đơn xin thị thực.

Các diện hồ sơThời gian xét duyệt tại NVC
K11 – 2 tháng
CR1/IR17 – 9 tháng
CR2-IR27 – 9 tháng
IR37 – 9 tháng
IR57 – 9 tháng
F2A7 – 9 tháng
F2B7 – 9 tháng
F17 – 9 tháng
F37 – 9 tháng
F47 – 9 tháng

Sau khi được NVC chấp thuận và thông qua, hồ sơ sẽ được lên số visa và được chuyển về Lãnh Sự Quán Mỹ tại quốc gia đương đơn đang cư ngụ. Tại đây Lãnh Sự Quán sẽ sắp xếp thời gian phỏng vấn cho hồ sơ định cư Mỹ

Các diện hồ sơThời gian chờ Visa Bulletin
K10
IR1/CR20
IR2/CR20
IR30
IR50
F2A17 – 19 tháng
F2B6.5 – 7 năm
F17.5 – 8 năm
F311.5 – 12 năm
F412.5 – 13 năm

Bước 3: Chuẩn bị phỏng vấn

Đây là bước quan trọng trong cả quá trình visa định cư Mỹ. Việc chuẩn bị phỏng vấn ngoài tác dụng giúp đương đơn an tâm hơn về cuộc phỏng vấn, còn giúp đương đơn có kinh nghiệm xử lý các tình huống có thể phát sinh trong suốt buổi phỏng vấn. Việc xử lý tốt tình huống sẽ giúp đương đơn có buổi phỏng vấn tốt và thuyết phục được viên chức Lãnh Sự phải cấp visa Mỹ cho mình.

Các diện hồ sơThời gian ước tính chờ phỏng vấn
K12 – 3 tháng
IR1/CR11 – 2 tháng
IR2/CR21 – 2 tháng
IR31 – 2 tháng
IR51 – 2 tháng
F2A1 – 2 tháng
F2B1 – 2 tháng
F11 – 2 tháng
F31 – 2 tháng
F41 – 2 tháng

Hồ sơ bị yêu cầu bổ sung

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung đáp ứng yêu cầu Lãnh Sự Quán

Bước 2: Nộp hồ sơ bổ sung tại Lãnh Sự Quán

SG VISA giúp gì được cho hồ sơ định cư của các đương đơn?

SG VISA sẽ tư vấn cho các đương đơn, hướng dẫn hoàn tất các yêu cầu của Chính Phủ. Hướng dẫn gom góp các thông tin cần thiết về cá nhân, tài chính. Hướng dẫn thu thập kiến thức về mối quan hệ. Hướng dẫn xây dựng bằng chứng cho hồ sơ. Đại diện khách hàng tại Việt Nam và Mỹ liên hệ và làm việc cùng giới chức Chính Phủ. Điều tra hồ sơ và nhất quán giữa đương đơn và người bảo lãnh. Chuẩn bị phỏng vấn hoàn toàn chính xác tại Lãnh Sự Quán Mỹ tại Việt Nam. Khiếu nại cùng Lãnh Sự Quán, NVC và USCIS. Yêu cầu Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu. Chích ngừa và khám sức khỏe.

SG VISA giúp bạn ĐI MỸ DỄ ra sao?

Với kinh nghiệm phỏng vấn trên 2,000 hồ sơ và sơ vấn trên 3,000 cá nhân tại bộ phận HRS của tổng Lãnh Sự Mỹ, SG VISA sẵn sàng giúp bạn: Biết trước các câu hỏi và cách trả lời chính xác trước khi bạn phỏng vấn với viên chức Lãnh Sự; hiểu về quan điểm và cách nhìn hồ sơ của viên chức LSQ; hiểu rõ và khắc phục điểm yếu trong hồ sơ của bạn. Và cuối cùng, SG VISA chỉ chấm dứt trách nhiệm khi bạn nhận được visa.

Form IV