Visa định cư EB-3: Lịch xét duyệt hồ sơ định cư Mỹ các diện EB

Lịch xét duyệt hồ sơ các diện định cư Mỹ theo chương trình ưu tiên công việc EB-Employment Based

Lịch xét duyệt hồ sơ visa bulletin là bảng biểu từ Trung tâm Thị Thực Quốc Gia Hoa Kỳ (NVC) công bố nhằm giúp các đương đơn nắm được tình hình xét duyệt hồ sơ visa Mỹ ở tất cả các diện. Thời gian ghi trên bảng biểu là ngày mở hồ sơ đang được xét tính đến thời điểm hiện tại. Chương trình định cư Mỹ EB-3 nằm trong nhóm visa ưu tiên công việc (Employment Based).

Cập nhật tháng 03/2017

 

 

Employment BasedAll Charge-ability
Areas Except
Those Listed
China – mainland bornEl-Salvador
Guatemala
Honduras
IndianMexicoPhilippines
EB-1C*CCCCC
EB-2C15-12-2012C01-06-2008CC
EB-301-12-201615-04-201401-12-201622-03-200501-12-201615-03-2012
EB-3 – Other workers01-12-201601-02-200601-12-201622-03-200501-12-201615-03-2012
EB-4CC15-07-2015C15-07-2015C
Certain religious workersCC15-07-2015C15-07-2015C
EB-5 – Non RCC01-05-2014CCCC
EB-5 – RCC01-05-2014CCCC

Chú thích:

  • C: Luôn luôn đang được áp dụng
  • 01-07-2016: NVC đang xét duyệt hồ sơ được mở vào ngày 01 tháng 7 năm 2016
  • Đối với Việt Nam, hồ sơ được xếp vào khu vực All Charge-ability Areas Except Those Listed

Xem tiếp: Luật và Phúc lợi chương trình EB-3 dành cho đương đơn và gia đình