Schedule for approval of settlement documents

Lịch xét duyệt hồ sơ các diện định cư Mỹ theo các diện bảo lãnh gia đình

Lịch xét duyệt hồ sơ visa bulletin là bảng biểu từ Trung tâm Thị Thực Quốc Gia Hoa Kỳ (NVC) công bố nhằm giúp các đương đơn nắm được tình hình xét duyệt hồ sơ visa Mỹ ở tất cả các diện. Thời gian ghi trên bảng biểu là ngày mở hồ sơ đang được xét tính đến thời điểm hiện tại. Các chương trình bảo lãnh định cư gia đình nằm trong diện F (Family-Sponsored Preferences):

Bảo lãnh diện F1: Các con độc thân của công dân Hoa Kỳ

Bảo lãnh diện F2: Vợ/chồng và những người con hoặc các con độc thân của Thường Trú Nhân. Diện F2 được chia làm 2 dạng là F2A và F2B

F2A: Vợ/chồng và những người con của Thường Trú Nhân
F2B: Các con độc thân của Thường Trú Nhân
Bảo lãnh diện F3: Các con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ

Bảo lãnh diện F4: Anh/chị em ruột của công dân Hoa Kỳ

Lịch visa bulletin cập nhật tháng 08/2017

Các diện bảo lãnh All Charge-ability
Areas Except
Those Listed
China – mainland born India Mexico Philippines
Bảo lãnh diện F1 22-12-2010 22-12-2010 22-12-2010 01-02-1996 15-10-2006
Bảo lãnh diện F2A 22-09-2015 22-09-2015 22-09-2015 01-09-2015 22-09-2015
Bảo lãnh diện F2B 15-08-2010 15-08-2010 15-08-2010 01-07-1996 08-12-2006
Bảo lãnh diện F3 08-07-2005 08-07-2005 08-07-2005 08-04-1995 22-01-1995
Bảo lãnh diện F4 08-05-2004 08-05-2004 22-09-2003 15-09-1997 08-04-1994

Chú thích:

  • 22-12-2010: NVC đang xét duyệt hồ sơ được mở vào ngày 22 tháng 12 năm 2010
  • Đối với Việt Nam, hồ sơ được xếp vào khu vực All Charge-ability Areas Except Those Listed

♦ Bookmark để được cập nhật thông tin chính xác nhất hằng tháng một cách nhanh chóng