Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 4091
 Các bước làm thủ tục thuê nhà tại Mỹ - SG VISA

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Các bước làm thủ tục thuê nhà tại Mỹ

Lần đầu tiên định cư tại Mỹ, nhà ở là điều quan trọng hơn hết giúp Thường Trú Nhân ổn định cuộc sống của bản thân mình cũng như cho cả gia đình của mình. Vậy thủ tục thuê nhà tại Mỹ có đơn giản như thủ tục thuê nhà tại Việt Nam không? Và cần chuẩn bị những gì để có thể thuê được một căn nhà hợp pháp? SG VISA xin được cung cấp một số thông tin thú vị về việc làm thủ tục thuê nhà tại Mỹ.

Nộp Đơn Xin Thuê Nhà

Những người cho mướn căn hộ hoặc nhà ở được gọi là “chủ nhà” (landlord). Chủ nhà có thể yêu cầu bạn điền vào mẫu đơn xin thuê nhà.  Làm như vậy để chủ nhà có thể kiểm tra xem bạn có khả năng trả tiền thuê nhà hay không.

Mẫu đơn có thể yêu cầu số An Sinh Xã Hội và giấy tờ chứng minh rằng bạn đang có việc làm. Bạn có thể sử dụng Thẻ Thường Trú Nhân của mình để thay thế nếu chưa có số An Sinh Xã Hội.  Bạn cũng có thể sử dụng hóa đơn lãnh lương để chứng minh rằng bạn đang có việc làm. Bạn có thể phải trả một khoản lệ phí nộp đơn nhỏ.

Nếu bạn vẫn chưa đi làm, có thể bạn sẽ nhờ ai đó ký tên chung vào bản hợp đồng thuê nhà của mình. Người này được gọi là “người đồng ký tên” (co-signer).  Nếu bạn không thể trả tiền thuê nhà thì người đồng ký tên sẽ phải trả tiền thuê nhà thay cho bạn.

Ký Hợp Đồng Thuê Nhà

Nếu chủ nhà đồng ý cho bạn thuê nhà, bạn sẽ ký hợp đồng thuê nhà (lease).  Khi ký hợp đồng, bạn đồng ý thanh toán tiền nhà đúng hẹn và đồng ý thuê nhà đó trong một thời gian nhất định.  Hầu hết hợp đồng có thời hạn là một năm. Bạn cũng có thể tìm nhà ở với thời hạn ngắn hơn chẳng hạn như một tháng.  Có thể bạn phải trả tiền thuê nhiều hơn cho hợp đồng ngắn hạn so với hợp đồng dài hạn.

Khi ký hợp đồng, bạn chấp thuận giữ cho nhà sạch sẽ và được bảo quản tốt.  Nếu bạn làm hư hại nơi thuê, có thể bạn phải trả thêm một khoản phí tổn.  Hợp đồng cũng có thể quy định số người có thể ở trong nhà.

Hợp đồng thuê nhà là một văn bản pháp luật. Bạn phải thực hiện đúng phần của mình trong hợp đồng.  Chủ nhà cũng phải thực hiện phần của họ.  Họ phải giữ cho nơi ở an toàn và trong tình trạng tốt.

Đặt Tiền Thế Chân

Thông thường, người thuê nhà phải đặt tiền thế chân khi họ dọn vào nhà thuê.  Số tiền này thường bằng số tiền thuê nhà một tháng. Bạn sẽ nhận lại tiền thế chân khi trả nhà nếu nhà sạch sẽ và trong tình trạng tốt.  Nếu không, chủ nhà có thể giữ một phần hoặc tất cả số tiền này để trả cho việc lau chùi hoặc sửa chữa.

Hãy kiểm tra nhà hoặc căn hộ trước khi quý vị dọn vào.  Nói cho chủ nhà biết về bất cứ vấn đề nào mà bạn tìm thấy. Trước khi dọn đi hãy hỏi chủ nhà để biết bạn cần phải sửa những gì để được hoàn trả toàn bộ tiền thế chân của mình.

Trả Các Chi Phí Khác Khi Mướn Nhà

Đối với một số nhà hoặc căn hộ, tiền thuê bao gồm cả những chi phí tiện ích (gas, điện, sưởi ấm, nước và đổ rác).  Đối với những nhà khác, bạn phải trả riêng cho những chi phí này.  Khi bạn tìm nhà ở, hãy hỏi chủ nhà xem giá thuê đã bao gồm chi phí tiện ích chưa. Nếu có, hãy đảm bảo rằng điều này được ghi rõ trong hợp đồng thuê nhà trước khi bạn ký. Nếu tiền nhà không bao gồm tiện ích, bạn nên hỏi xem những khoản này sẽ tốn bao nhiêu.  Chi phí của một số tiện ích sẽ cao hơn vào mùa hè (máy lạnh) hoặc mùa đông (máy sưởi).

Kết Thúc Hợp Đồng

Kết thúc một hợp đồng thuê nhà được gọi là “chấm dứt hợp đồng” (terminating your lease).  Đôi khi chủ nhà đồng ý chấm dứt hợp đồng sớm cho bạn nếu họ có thể tìm được người thuê khác.  Nếu không, có thể bạn sẽ phải trả tiền thuê hàng tháng cho đến khi chấm dứt hợp đồng ngay cả khi bạn không còn tiếp tục ở nữa.  Hãy gởi thư cho chủ nhà để báo rằng bạn muốn chuyển đi. Cũng có thể bạn không lấy lại được tiền thế chân.  Hầu hết chủ nhà đòi hỏi bản thông báo ít nhất là 30 ngày trước khi bạn dự định chuyển đi.