EB5 Law and Benefits - SG VISA

EB5 Law and Benefits

Chương trình đầu tư định cư EB-5 là gì và ra đời khi nào?

Ngày 29/11/1990 Quốc Hội Mỹ tạo ra chương trình đầu tư định cư EB-5 nhằm kích thích nền kinh tế Mỹ và tạo điều kiện cho những gia đình ngoại kiều (nhà đầu tư cùng vợ/chồng và các con dưới 21 tuổi chưa lập gia đình) mong muốn có được cơ hội trở thành thường trú nhân (Permanent Resident