Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 4091
 LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN HOA KỲ THÁNG 07/2018 - SG VISA

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN HOA KỲ THÁNG 07/2018

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 15/6/2018 đã có lịch cấp chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 7/2018 như sau:

Diện bảo lãnhNVC đang xét duyệt đếnTăng so với tháng trước
F122/04/2011Tăng 2 tuần
F2A22/06/2016Tăng 2 tuần
F2B15/08/2011Tăng 7 tuần
F301/05/2006Tăng 6 tuần
F415/11/2004Tăng 3 tuần

 

Như vậy lịch chiếu khán di dân tháng 7/2018 tiếp tục tăng ngày ưu tiên lên khá nhiều, nhiều nhất là diện F2B tăng 7 tuần trong tháng so với tháng trước.

Chú thích:
F1: Con độc thân của công dân Hoa Kỳ.
F2A: Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân.
F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân.
F3: Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ.
F4: Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ.
Tu sĩ: Luôn luôn hiệu Lực


Nguồn: Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia Hoa Kỳ