Các chương trình hỗ trợ người nhập cư tại Mỹ

Phần lớn các quốc gia có chính sách thu hút người nhập cư đều có các tổ chức của chính phủ hoặc những tổ chức hoạt động cộng đồng chính phủ sẽ hỗ trợ nhằm giúp người mới định cư sớm hòa nhập với cộng đồng

Bất cứ một cá nhân nào khi thay đổi môi trường sống và làm việc đều phải chuẩn bị và tìm hiểu những thông tin cơ bản để hòa nhập. Để tìm thêm thông tin, bạn có thể liên lạc với các cơ quan của chính quyền tiểu bang, hạt hoặc thành phố để tìm hiểu về những dịch vụ sẵn có hoặc hỏi thông tin từ các tổ chức tại địa phương giúp người mới nhập cư, bạn có thể tìm những văn phòng và tổ chức này bằng cách sử dụng các dịch vụ miễn phí như:

Thư viện công cộng

Tất cả những thị trấn và thành phố ở Mỹ đều có một thư viện công cộng dành cho người dân địa phương, bạn có thể nhờ nhân viên thư viện tìm kiếm và cung cấp thông tin về nhiều chủ đề cần thiết cho bạn, hoặc hỏi họ về các dịch vụ được cung cấp trong cộng đồng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đọc báo địa phương và sử dụng máy tính để truy cập mạng internet tại các thư viện này. Để tìm thư viện gần nhất, bạn có thể tham khảo tại www.nces.ed.gov

Danh bạ điện thoại

Bao gồm các số điện thoại và thông tin quan trọng về những dịch vụ của liên bang, tiểu bang và cộng đồng địa phương. Với danh bạ, bạn còn có thể biết được các thông tin cần thiết trong trường hợp khẩn cấp, hoặc tìm kiếm bản đồ địa phương, hoặc các số điện thoại, địa chỉ của các cơ sở thương mại và tổ chức mà bạn cần.

Ngoài ra, bạn cũng có thể trả phí để gọi đến số 411 nhằm tìm các số điện thoại cụ thể ở bất cứ nơi nào tại Mỹ. Còn có một số trang web danh bạ để tra số và địa chỉ, nhưng thông thường bạn chỉ được cung cấp thông tin về khu vực đăng ký của số đó, muốn có thông tin cụ thể, bạn cần trả một chi phí nhất định.

Mạng Internet

Bạn có thể tìm kiếm thông tin, những trang web của các cơ quan chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương trên mạng internet. Hầu hết các trang web của chính quyền đều có chữ “.gov” ở cuối. Với mạng Internet, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm, nơi ở, trường học cho con em hoặc tìm những tổ chức cộng đồng và nguồn trợ giúp giúp đỡ người nhập cư. Hiện nay, website www.welcometousa.gov có thể cung cấp cho bạn các nguồn tài liệu về chính quyền liên bang dành cho người mới nhập cư.

Các tổ chức cộng đồng và tôn giáo giúp đỡ người nhập cư

Phần lớn các quốc gia có chính sách thu hút người định cư đều có các tổ chức của chính phủ hoặc những tổ chức hoạt động cộng đồng chính phủ sẽ hỗ trợ kinh phí nhằm giúp người định cư sớm hòa nhập với cộng đồng. Các tổ chức này sẽ đưa những thông tin cần thiết để giúp đỡ người định cư tìm hiểu về cộng đồng của mình và những dịch vụ sẵn có dành cho những người nhập cư. Tất cả những thông tin này đều miễn phí và là trách nhiệm của các tổ chức nêu trên.

Bạn có thể tìm kiếm những tổ chức này qua mạng Internet, trong danh bạ điện thoại địa phương hoặc hỏi nhân viên ở thư viện công cộng hoặc liên hệ với các cơ quan dịch vụ xã hội của chính quyền địa phương.

Nhìn nhận được tầm quan trọng của việc giúp khách hàng hòa nhập cuộc sống mới tại Mỹ, SG VISA tổ chức các lớp học Hội nhập Mỹ nhằm chia sẻ thông tin hữu ích, những kiến thức thực tế để thích nghi cuộc sống tại Hoa Kỳ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất