Nhập Tịch Hoa Kỳ cần phải có điều kiện gì?

Sau khi được định cư thì việc nhập tịch là cách duy nhất để bạn có thể thực sự trở thành công dân Mỹ. Thực tế thì việc nhập tịch Hoa Kỳ cũng không phải là khó khăn, chỉ cần bạn nằm trong khả năng đáp ứng đủ các điều kiện sau thì bạn sẽ có cơ hội được xem xét việc nhập tịch

Điều kiện chi người định cư khi nhập quốc tịch Mỹ chính là kiến thức Anh ngữ và hiểu biết về lịch sử, chính quyền Hoa Kỳ. Đối với nhiều người xin nhập quốc tịch, đòi hỏi khó khăn nhất là tiếng Anh. Bạn phải biết đọc, biết viết, biết nói và hiểu được tiếng Anh ít nhất là ở mức căn bản. Nếu bạn không thể làm được điều này, bạn sẽ không được chấp thuận cho nhập quốc tịch và bạn sẽ phải đợi được sắp xếp vào một buổi phỏng vấn khác trong tương lai, khi đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu này. Một số trường hợp được miễn thi bằng tiếng Anh là:

 • Trên 50 tuổi và bạn là thường trú nhân đã sinh sống tại Hoa Kỳ ít nhất 20 năm.
 • Trên 55 tuổi và bạn là thường trú nhân đã sinh sống tại Hoa Kỳ ít nhất 15 năm.
 • Trên 65 tuổi và bạn là thường trú nhân đã sinh sống tại Hoa Kỳ ít nhất 20 năm. Ngoài ra, diện này sẽ còn được xem xét đặc biệt khi thi về lịch sử và chính quyền Hoa Kỳ.
 • Với những trường hợp bị khuyết tật không thể đến nơi phỏng vấn thì có thể được sắp xếp một cuộc phỏng vấn đặc biệt.
 • Điều kiện tiếp theo là chỉ những ai là thường trú nhân mới được nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ, ngoại trừ đương đơn được miễn vì nghĩa vụ trong thời kỳ chiến tranh.
 • Người muốn nhập tịch phải 18 tuổi trở lên mới được nộp đơn xin nhập tịch, trừ khi được miễn vì đang ở trong quân đội Hoa Kỳ.
 • Tuyệt đối tuân thủ theo những điều luật của hiến pháp Mỹ và sẵn sàng gia nhập quân đội Hoa Kỳ.
 • Là thường trú nhân Mỹ có thẻ xanh Mỹ ít nhất 5 năm (cần ở Mỹ 2,5 năm), hoặc 3 năm (cần ở Mỹ 18 tháng) nếu kết hôn với 1 công dân Mỹ.
 • Trong thời gian đang còn định cư người muốn nhập tịch phải là công dân tốt, có tư cách tốt nghĩa là không vi phạm
 • một trong số những trường hợp như là: Trốn nghĩa vụ quân sự trong độ tuổi từ 18 đến 26, rời khỏi Hoa Kỳ quá một tháng mà không thông báo với sở Xã Hội, không cấp dưỡng cho con cái hoặc đi làm mà không khai thuế… Có đạo đức tốt không vi phạm luật hình sự như khai gian, trộm cắp, bị trục xuất, dùng giấy tờ giả, đánh bài bất hợp pháp, buôn bán chất cấm…
 • Phải có mặt tại Hoa Kỳ ít nhất phân nửa thời gian của 5 năm hoặc 3 năm nếu là trường hợp vợ/chồng của đương đơn là công dân Hoa Kỳ. Nếu đương đơn nộp đơn với trường hợp 5 năm, thì đương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ ít nhất là 2 năm rưỡi. Nếu đương đơn nộp đơn trường hợp 3 năm, thì đương đơn phải có mặt tại Hoa Kỳ 1 năm rưỡi. Tuy nhiên, nếu ở nước ngoài quá 1 năm liên tục sẽ không hội đủ điều kiện nộp đơn.

Bạn sẽ được sự đồng ý nhập tịch nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện trên. Sau khi nhập tịch thành công bạn sẽ thực sự là một công dân Mỹ và được phục vụ nước Mỹ cũng như được hưởng những quyền lợi như 1 công dân thực thụ.