Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 4091
 Các cơ quan Chính Phủ trong tiến trình thực hiện EB-3 - SG VISA

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Các cơ quan Chính Phủ trong tiến trình thực hiện EB-3

Hồ sơ định cư Mỹ diện lao động EB-3 đi theo các bước thông qua từ Sở Lao Động Mỹ, Sở Di Trú đến Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia. Phỏng vấn với Lãnh Sự Quán là bước cuối cùng trong quy trình làm hồ sơ EB-3.

Như đã đề cập trước đây, tổng hợp các bước nộp hồ sơ EB-3. Hồ sơ định cư Mỹ diện lao động EB-3 được thực hiện theo một quy trình, trước khi nộp hồ sơ cho Sở Di Trú Mỹ, bạn phải gửi hồ sơ ứng tuyển công việc tại Mỹ và được công ty tại Mỹ chấp thuận. Sau đó, bạn tiến hành gửi đơn xin chứng chỉ lao động. Các bước tiếp theo cũng thông qua từ Sở Di Trú đến Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia. Phỏng vấn với Lãnh Sự Quán là bước cuối cùng trong quy trình làm hồ sơ EB-3, nếu hồ sơ được duyệt, bạn đã có thể sang Mỹ định cư và làm việc kể từ khi được cấp visa. Quy trình xét duyệt hồ sơ định cư Mỹ diện EB-3 sẽ kéo dài từ 24 – 48 tháng.

Sở Di Trú Mỹ

Sở Công dân và Nhập Tịch của Hoa Kỳ (Sở Di trú), tiếng anh là United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) là cơ quan liên bang phụ trách giám sát người nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ.

Tổ chức này là một phần của Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ. USCIS thực hiện nhiều chức năng hành chính trước đây được thực hiện bởi cơ quan cũ là Cục Di Trú và Nhập tịch (INS), thuộc Bộ Tư pháp.

Ưu tiên của USCIS là để thúc đẩy an ninh quốc gia, loại trừ trường hợp tồn đọng nhập cư, và cải thiện dịch vụ khách hàng. USCIS báo cáo trực tiếp cho Bộ An ninh nội địa. USCIS trước đây có tên là Cục Di trú và Quốc tịch Hoa Kỳ (BCIS), trước khi trở thành USCIS.

USCIS phụ trách giám sát người nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ

Những dịch vụ cấp bởi Sở Di Trú Mỹ: Quyền công dân (bao gồm quá trình liên quan nhập tịch, xuất nhập cảnh của các thành viên trong gia đình, làm việc tại Hoa Kỳ, xác minh tính hợp pháp của cá nhân để làm việc tại Hoa Kỳ (E-Verify), những chương trình nhân đạo, con nuôi, bảo lãnh, phả hệ.

Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia trực thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Sau khi Sở Di Trú chấp thuận đơn bảo lãnh, công việc của họ được xem là hoàn tất. Sở Di Trú sẽ chuyển đơn bảo lãnh này đến Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia. Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia có trách nhiệm thu thập tất cả những đơn từ và giấy tờ cần thiết và lập thời khóa biểu ngày phỏng vấn chiếu khán (visa) tại Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ.

Kể từ khi Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia liên lạc với đương sự, họ có thời gian một năm để hoàn tất các yêu cầu của Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia. Nếu bạn không liên lạc với Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia trong vòng một năm (bằng e-mail, điện thoại hay thư từ), tất cả lệ phí và giấy tờ sẽ được xem là quá hạn. Sau đó, các lệ phí và giấy tờ sẽ phải nộp lại để được tiếp tục duyệt xét hồ sơ xin di dân.

Sau khi tất cả tiến trình duyệt xét đơn hoàn tất tại Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia, họ sẽ gửi thư thông báo ngày phỏng vấn chiếu khán tại Tòa Lãnh Sự Mỹ. Đương đơn sẽ cầm thư hẹn phỏng vấn đến Lãnh Sự Quán Mỹ để phỏng vấn theo lịch hẹn.

Lãnh Sự Quán

Lãnh Sự Quán là cơ quan ngoại giao của một nước đặt ở thành phố của một nước khác để trông nom bảo vệ quyền lợi của kiều dân nước mình ở đất nước đó. Các nước có quan hệ ngoại giao với nhau thường đặt Đại Sứ Quán tại thủ đô, còn Tổng Lãnh Sự Quán thường đặt ở các nơi có nhiều kiều dân sinh sống hoặc có lợi ích kinh tế của nước đó.

Lãnh Sự Quán là cơ quan phỏng vấn đương đơn để lấy visa Mỹ

Lãnh Sự Quán là nơi cấp thị thực cho người dân tại quốc gia đặt Lãnh Sự Quán, khi họ có dự định cư trú tại nước chủ quản của Lãnh Sự Quán cũng như cho những người thuộc các quốc tịch bắt buộc phải có thị thực nhập cảnh khi đến nước đó.

Viên chức lãnh sự sẽ chịu trách nhiệm xem xét hồ sơ và đặt câu hỏi đối với đương đơn. Tại đây, đương đơn sẽ chịu trách nhiệm trả lời các câu hỏi của viên chức lãnh sự, sự thành công của hồ sơ phụ thuộc vào câu trả lời của đương đơn.