Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 4091
 CHỨNG MINH HỒ SƠ BẢO LÃNH ANH CHỊ EM THÔNG QUA BẰNG CHỨNG DNA - SG VISA

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

CHỨNG MINH HỒ SƠ BẢO LÃNH ANH CHỊ EM THÔNG QUA BẰNG CHỨNG DNA

Sở Di trú Hoa Hoa Kỳ (USCIS) đã cập nhật chính sách bảo lãnh định cư diện anh chị em thông qua việc chấp nhận bằng chứng DNA để hỗ trợ xác định các mối quan hệ anh chị em.

Quy định mới này cho phép các viên chức chính phủ xem xét kết quả xét nghiệm DNA anh chị em ruột, và cung cấp các tiêu chuẩn đánh giá kết quả DNA cho anh chị em ruột và anh chị em cùng cha (hoặc cùng mẹ).

Hướng dẫn này sẽ nâng cao khả năng của giới chức chính phủ trong việc đánh giá chính xác tính đủ điều để cấp thẻ thường trú nhân cho đương đơn thông qua việc sử dụng tiến bộ công nghệ mới nhất về xét nghiệm DNA trực tiếp giữa anh chị em.

Khi hồ sơ không có bằng chứng sơ cấp hoặc bằng chứng đã được cung cấp không đáng tin cậy, USCIS có thể chấp nhận kết quả xét nghiệm DNA như một bằng chứng về mối quan hệ anh chị em ruột hoặc anh chị em cùng cha (hoặc cùng mẹ) trong đơn yêu cầu di trú. USCIS sẽ chỉ xem xét kết quả thử nghiệm DNA được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm mà AABB (American Association Of Blood Banks) công nhận.

Chính sách USCIS về kiểm tra cha mẹ vẫn không thay đổi.

Nguồn: USCIS