Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 4091
 Chứng minh khả năng tài chính để mở hồ sơ bảo lãnh hôn phu hôn thê - SG VISA

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Chứng minh khả năng tài chính để mở hồ sơ bảo lãnh hôn phu hôn thê

Khi bảo lãnh hôn phu/hôn thê sang Mỹ, chắc chắn bạn sẽ phải hoàn thành hồ sơ bảo trợ tài chính. Đó sẽ là lời đảm bảo cho cuộc sống cơ bản của người ấy trong một thời gian nhất định ngay từ lúc đến Mỹ. Chứng minh khả năng tài chính như thế nào? SGVISA sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định này.

Tất cả các công dân Mỹ muốn lập hồ sơ bảo lãnh cho hôn phu/hôn thê của mình qua Mỹ định cư thì chắc chắn một trong các thủ tục là phải làm đơn bảo trợ tài chính. Ý nghĩa của đơn này là người bảo trợ cam kết phải lo tất cả các chi phí và vật chất cho người mà mình xin đứng ra bảo trợ để không là gánh nặng xã hội. Nếu người bảo trợ không cung cấp đầy đủ cho người đó, thì chính phủ sẽ phải cung cấp cho họ dựa trên những chương trình của chính phủ. Đồng thời, chính phủ có quyền kiện và bắt người bảo trợ phải đứng ra trả lại cho chính phủ những chi phí mà chính phủ Mỹ chi trả gọi là trợ cấp Gánh nặng Xã hội.

Trợ cấp Gánh nặng Xã hội được các cơ quan liên bang quản lý chương trình phúc lợi xác định bao gồm Phiếu thực phẩm, Bảo hiểm Y tế, Lợi tức An Sinh Xã Hội (SSI), trợ cấp tạm thời cho những gia đình nghèo (TANF), và Chương trình bảo hiểm y tế cho trẻ em của tiểu bang (SCHIP).

Bạn phải chứng minh mình có đủ thu nhập, có tài sản để cưu mang người định cư tương lai và những người còn lại trong hộ gia đình của bạn (nếu có) ở mức 125 % theo Các Quy Định Về Mức Nghèo của liên bang. Những giấy tờ cần thiết để đảm bảo rằng hôn phu/hôn thê được bảo lãnh sẽ không là gánh nặng cho xã hội:

Thu nhập của người bảo lãnh:

Hôn phu/hôn thê không trở thành gánh nặng xã hội

  • Bản sao cùi lương để làm bằng chứng cho việc thu nhập của bạn đủ để bảo trợ cho người được bảo lãnh
  • Bản sao thuế của những tháng gần nhất của bạn
  • Bạn làm chủ một cơ sở kinh doanh tại Mỹ thì bản sao giấy phép kinh doanh là một bằng chứng hữu hiệu

Nếu thu nhập của bạn không đủ mức bảo trợ, bạn có thể dùng tài sản của mình để bù vào. Quy định của việc chứng minh tài sản để bảo trợ sẽ yêu cầu gắt gao hơn chứng minh thu nhập. Đó là những tài sản này bạn phải có từ lâu, ít nhất là 12 tháng trước khi bạn làm hồ sơ. Bên cạnh đó, giá trị của chúng cũng phải nhiều hơn gấp năm lần so với mức chuẩn dành cho người nghèo hoặc phần thu nhập bị thiếu.

Tài sản của người bảo lãnh:

Tài sản dùng bảo trợ tài chính

  • Giấy tờ sở hữu nhà cửa
  • Những mảnh đất đai bạn có
  • Khoản tiền gởi ngân hàng của bạn
  • Chứng khoán…

Tất cả thu nhập và tài sản của bạn vẫn chưa đáp ứng được điều kiện bảo trợ tài chính cho hôn phu/hôn thê, vẫn còn có cơ hội để hoàn thành hồ sơ bằng cách tìm thêm người đồng bảo trợ. Những giấy tờ chứng minh thu nhập, tài sản của người đồng bảo trợ sẽ giúp bạn lấp đầy phần thiếu còn lại của bạn, xem thêm ở đây