Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 4091
 Visa là gì? Điểm khác nhau giữa Visa và Passport ?

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Visa là gì? điểm khác nhau giữa visa và passport?

Visa và passport là hai loại giấy tờ quan trọng cần thiết khi bạn muốn nhập cảnh, xuất cảnh và lưu trú ở nước ngoài. Cả hai đều có mối liên hệ mật thiết với nhau và không thể thiếu.

Do đó, để đi sâu hơn về vấn đề này chúng ta cùng tìm hiểu xem visa là gì ? passport là gì ?.

1. Visa (còn gọi là thị thực nhập cảnh)

Là một loại chứng nhận quan trọng do chính phủ một nước cấp cho người nước ngoài muốn đến nước họ. Thông thường visa được cấp bằng cách đóng vào sổ hộ chiếu

Tại Việt nam, có thể phân biệt các loại:

  • Visa du lịch:
    • Visa thương mại:
    • Giấy phép tạm trú:

Công dân Việt nam muốn nhập cảnh các nước phải liên hệ với văn phòng đại diện (Đại Sứ Quán hoặc Tổng Lãnh Sự) của nước đó tại nơi gần nhất để xin visa nhập cảnh vào nước đó.

2. Hộ chiếu (passport)

Là một loại giấy tờ quan trọng do một chính phủ cấp cho công dân nước mình như một Giấy Phép Ðược Quyền Xuất Cảnh khỏi đất nước và Ðược Quyền Nhập Cảnh trở lại từ nước ngoài.

Hộ chiếu hiện nay có thể chia làm 03 loại:

  1. Hộ chiếu Phổ Thông (Popular Passport): được cấp cho mọi công dân Việt nam, có hộ khẩu và Chứng minh nhân dân, có đầy đủ quyền công dân.
  2. Hộ Chiếu Công Vụ (Official Passport): được cấp cho các quan chức chính phủ đi nước ngoài do công vụ của nhà nước.
  3. Hộ Chiếu Ngoại Giao (Diplomatic Passport): được cấp cho các quan chức ngoại giao của chính phủ đi nước ngoài công tác.

Tuy visa và passport khác nhau nhưng chúng luôn song hành và cần thiết đối với mỗi người nếu buốn xuất nhập cảnh.