Những định nghĩa cần nắm rõ khi đầu tư EB-5

Đầu tư định cư EB-5 ngày càng được nhiều người nhắc đến. Chương trình được thực hiện tại Mỹ dành cho các nhà kinh doanh nước ngoài. Trong chương trình sẽ có những thuật ngữ thường xuyên được đề cập. Nhằm giúp cho những người quan tâm hiểu chính xác về EB-5, SG VISA sẽ đưa ra diễn giải của các từ ngữ riêng được dùng trong lĩnh vực đầu tư này.

1.Employment Base Fifth (EB-5)

Là chương trình của chính phủ Mỹ đề ra nhằm khuyến khích doanh nhân nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp nội địa Mỹ để được cấp thẻ xanh và trở thành thường trú nhân Mỹ. Người sở hữu thẻ xanh theo diện EB-5 có thể sinh sống và làm việc vĩnh viễn tại Mỹ cùng gia đình, gồm chồng/vợ và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi.

Điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài là phải đầu tư vốn vào một doanh nghiệp mới ở Mỹ trong khu vực được chỉ định hoặc đầu tư vào cá nhân đủ điều kiện và tạo ra số lượng công việc nhất định. Tùy thuộc vào vị trí và loại hình của doanh nghiệp nhận đầu tư sẽ có các mức vốn tối thiểu cần rót vào. Trong quy định hiện tại, có 2 mức vốn đầu tư ít nhất là 1.000.000 USD hoặc 500.000 USD cho những khu vực được khuyến khích đầu tư để kích thích nền kinh tế. Đồng thời, việc đầu tư này phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho lao động Mỹ trong ít nhất 2 năm.

 

2. USCIS:

Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ là nơi quản lý chương trình đầu tư định cư EB-5 và cấp thẻ xanh cho đối tượng đầu tư.

3.Thẻ xanh tạm thời

Là loại thẻ xanh được chính phủ Mỹ cấp cho nhà đầu tư trong thời gian đang đầu tư.

4.Thẻ xanh vĩnh viễn

Là thẻ xanh khi được chính phủ Mỹ cấp cho nhà đầu tư và gia đình (vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi) sau khi dự án đầu tư được công nhận sau thời gian quy định đã tạo ra được việc làm và duy trì nhân viên theo quy định.

5. Khu vực được chỉ định

Là những nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc những nơi có nền kinh tế kém phát triển, khó khăn theo thống kê của chính phủ Mỹ.

6. Đơn I-526

Là hồ sơ xin cấp thẻ visa tạm thời/ visa có điều kiện cho những đối tượng đang đầu tư định cư EB-5. Được quản lý bởi USCIS.

7. Đơn I-829

Là hồ sơ xin cấp thẻ visa vĩnh viễn cho nhà đầu tư sau khi hoàn thành đầu tư dự án EB-5 đúng theo quy định của chính phủ Mỹ. Khi đương đơn nộp hồ sơ này đồng nghĩa với việc xin hủy bỏ thẻ xanh có điều kiện và chuyển thành thẻ xanh vĩnh viễn.