Bảo lãnh đi Mỹ định cư diện F4 – Thông tin cần biết về hồ sơ

Các cơ quan Chính Phủ xét duyệt hồ sơ F4

 • Sở Di Trú & Nhập Tịch Mỹ (USCIS) chấp thuận và chuyển hồ sơ đến Trung Tâm Thị Thực Quốc gia (NVC).
 • NVC xếp lịch phỏng vấn và chuyển về Lãnh sự quán Mỹ

Xem thêm: Lịch xét duyệt hồ sơ tại NVC các diện bảo lãnh định cư (Visa Bulletin)

 • Đương đơn tham gia phỏng vấn tại Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam.

 

Các giấy tờ cơ bản cần thiết để mở hồ sơ bảo lãnh diện F4

 • Đơn I-130
 • Bản sao Hộ chiếu Mỹ và Bằng Quốc Tịch của người bảo lãnh.
 • Bản sao Giấy khai sinh của đương đơn và người bảo lãnh.
 • Nếu đương đơn có người đi kèm là vợ/chồng và con thì cần nộp thêm bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu của chồng và con của đương đơn.
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn của đương đơn (nếu có).

Các giai đoạn của hồ sơ bảo lãnh diện F4:

Giai đoạn tại Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS):

 • Nộp hồ sơ đến USCIS. USCIS chấp thuận hồ sơ bảo lãnh (được gửi Thông báo Chấp thuận – Notice of Approval – mẫu I-171 hay I-797C).

Giai đoạn tại Trung tâm chiếu kháng Quốc gia (NVC):

Hồ sơ được USCIS chuyển đến NVC. Đương đơn và người đi kèm (nếu có) phải hoàn tất các giấy tờ sau:

 • 4 ảnh chụp 5×5 nền trắng.
 • Mẫu đơn DS-260.
 • Bản sao hộ khẩu
 • Bản sao Giấy khai sinh của đương đơn và của vợ/chồng + các con đi kèm.
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn
 • Bản sao Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của đương đơn và người đi kèm.
 • Hồ sơ tiền án tiền sự (nếu có)
 • Hồ sơ quân đội (nếu có)
 • Bản sao Hộ chiếu của đương đơn và người đi kèm (có hiệu lực ít nhất 8 tháng sau ngày cấp thị thực)
 • Sổ đăng ký hộ khẩu cũ, học bạ cũ, hình ảnh cũ, giấy chứng sinh của bệnh viện, sổ gia đình công giáo… để chứng minh mối quan hệ giữa đương đơn với người bảo lãnh.
 • Tất cả hồ sơ phải được dịch thuật công chứng sang tiếng Anh.

Giai đoạn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Việt Nam:

 • NVC sẽ gửi thư hẹn phỏng vấn cho đương đơn, nêu rõ ngày giờ phỏng vấn và hướng dẫn cách tiến hành kiểm tra sức khỏe và thông tin về các giấy tờ cần thiết.