Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 4091
 Vì sao hồ sơ bảo lãnh anh chị em bị kéo dài quá lâu? - SG VISA

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Vì sao hồ sơ bảo lãnh anh chị em bị kéo dài quá lâu?

Chênh lệch giữa lượng hồ sơ và quotas

Hằng năm đối với diện F4, Chính Phủ Mỹ chỉ cho phép (quotas) 65,000 hồ sơ (chưa tính người đi kèm) theo diện bảo lãnh anh chị em ruột của công dân Mỹ được xét duyệt, áp dụng cho tất cả các khu vực. Tuy nhiên lượng hồ sơ theo diện bảo lãnh anh chị em ruột hàng năm được NVC tiếp nhận là 2,466,667 hồ sơ (thống kê đến 1/1/2016), theo đó có thể nhìn thấy quotas cho phép chỉ chiếm 2,63% lượng hồ sơ hàng năm đăng ký tại NVC. Đây có thể xem là nguyên nhân chính của việc kéo dài thời gian xét duyệt các hồ sơ bảo lãnh diện F (family).

Mỹ sẽ hủy bảo lãnh anh chị em diện F4

Tại Thượng viện, một dự luật mang số S.744 do một nhóm 8 người (mệnh danh “Gang of Eight”) gồm 4 Cộng hòa và 4 Dân chủ, đồng tác giả đã được thông qua ở cấp ủy ban và hiện đang được thảo luận trong toàn viện và đang bị một số thượng nghị sĩ Cộng hòa chống đối.

“Cuộc tranh cãi gần như hoàn toàn xoay quanh những điều khoản áp dụng cho người di dân không giấy tờ,” Pilar Marrero, một nhà báo chuyên về di trú và tác giả cuốn “Killing the American Dream” viết về nhu cầu cải tổ di trú, nhận xét. “Những thay đổi trong hệ thống di trú hợp pháp, hiện nay chưa thấy nói tới nhiều.”

Trong 5 nước nhiều đơn bảo lãnh anh chị em nhất tính tới cuối năm ngoái, Việt Nam đứng thứ 4 sau Mexico, Ấn Độ, Philippines, và đứng trên Trung Quốc.

Châu Á đứng hạng nhì về bảo lãnh gia đình nói chung, với 1.827.000 đơn sau Bắc Mỹ (bao gồm Canada, Mexico, Trung Mỹ, vùng biển Caribê). Về con số các hồ sơ tồn đọng thì Việt Nam đứng hạng 4 sau Mexico, Philippines, Ấn Độ và trên Trung Quốc.

Xem thêm: Thủ tục và hồ sơ bảo lãnh định cư diện anh chị em ruột