Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 4091
 LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN HOA KỲ THÁNG 08/2018 - SG VISA

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN HOA KỲ THÁNG 08/2018

Ngày 10/07/2018 Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thông báo chính thức lịch cấp chiếu khán di dân tháng 8 năm 2018 dành cho diện bảo lãnh gia đình.

Diện bảo lãnhThời gian chờNVC đang xét duyệt đếnTăng so với tháng trước
F18 năm08-05-112 tuần
F2A12 – 18 tháng22-07-164 tuần
F2B7 năm22-10-119 tuần
F310 năm15-06-067 tuần
F412 năm22-12-045 tuần

Như vậy lịch chiếu khán di dân tháng 8/2018 tiếp tục tăng ngày ưu tiên lên khá nhiều, nhiều nhất là diện F2B tăng 9 tuần trong tháng so với tháng trước.

Chú thích: F1: Con độc thân của công dân Hoa Kỳ. F2A: Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân. F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân. F3: Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ. F4: Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ. Tu sĩ: Luôn luôn hiệu Lực

— Nguồn: Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia Hoa Kỳ