LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN HOA KỲ THÁNG 08/2018

Ngày 10/07/2018 Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thông báo chính thức lịch cấp chiếu khán di dân tháng 8 năm 2018 dành cho diện bảo lãnh gia đình.

Diện bảo lãnh Thời gian chờ NVC đang xét duyệt đến Tăng so với tháng trước
F1 8 năm 08-05-11 2 tuần
F2A 12 – 18 tháng 22-07-16 4 tuần
F2B 7 năm 22-10-11 9 tuần
F3 10 năm 15-06-06 7 tuần
F4 12 năm 22-12-04 5 tuần

Như vậy lịch chiếu khán di dân tháng 8/2018 tiếp tục tăng ngày ưu tiên lên khá nhiều, nhiều nhất là diện F2B tăng 9 tuần trong tháng so với tháng trước.

Chú thích: F1: Con độc thân của công dân Hoa Kỳ. F2A: Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân. F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân. F3: Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ. F4: Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ. Tu sĩ: Luôn luôn hiệu Lực

— Nguồn: Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia Hoa Kỳ