Lịch Chiếu Khán Di Dân Hoa Kỳ Tháng 05/2018

Trang web chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 06/04/2018 đã có lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 05/2018 như sau:

  • Lịch chiếu khán các hồ sơ đương đơn đang ở ngoài Hoa Kỳ
Diện bảo lãnh NVC đang xét duyệt đến Tăng so với tháng trước
F1 08/04/2011 Đứng yên
F2A 01/06/2016 Tăng 4 tuần
F2B 15/05/2011 Tăng 5 tuần
F3 01/02/2006 Tăng 3 tuần
F4 01/10/2004 Tăng 2 tuần

 

Như vậy lịch chiếu khán di dân tháng 5/2018 tiếp tục tăng ngày ưu tiên lên khá nhiều, nhiều nhất là diện F2B tăng 5 tuần trong tháng so với tháng trước.

Chú thích:
F1: Con độc thân của công dân Hoa Kỳ.
F2A: Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân.
F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân.
F3: Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ.
F4: Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ.


Nguồn: Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia Hoa Kỳ