Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 4091
 Lịch Chiếu Khán Di Dân Hoa Kỳ Tháng 06/2018 - SG VISA

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Lịch Chiếu Khán Di Dân Hoa Kỳ Tháng 06/2018

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 11/5/2018 đã có lịch cấp chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 6/2018 như sau:

Diện bảo lãnhNVC đang xét duyệt đếnTăng so với tháng trước
F108/04/2011Đứng yên
F2A08/06/2016Tăng 1 tuần
F2B22/06/2011Tăng 5 tuần
F315/03/2006Tăng 6 tuần
F422/10/2004Tăng 3 tuần

 

Như vậy lịch chiếu khán di dân tháng 6/2018 tiếp tục tăng ngày ưu tiên lên khá nhiều, nhiều nhất là diện F3 tăng 6 tuần trong tháng so với tháng trước.

Chú thích:
F1: Con độc thân của công dân Hoa Kỳ.
F2A: Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân.
F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân.
F3: Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ.
F4: Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ.
Tu sĩ: Luôn luôn hiệu Lực


Nguồn: Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia Hoa Kỳ