Lịch Chiếu Khán Di Dân Mỹ Tháng 03/2018

Trang web chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 13/02/2018 đã có lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 03/2018 như sau:

  • Lịch chiếu khán các hồ sơ đương đơn đang ở ngoài Hoa Kỳ
Diện bảo lãnhNVC đang xét duyệt đếnTăng so với tháng trước
F122/03/20111 tuần
F2A22/03/20163 tuần
F2B01/03/20116 tuần
F315/12/20054 tuần
F422/08/20044 tuần

Chú thích:

F1: Con độc thân của công dân Hoa Kỳ.
F2A: Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân.
F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân.
F3: Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ.
F4: Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ.


Nguồn: Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia Hoa Kỳ