Lịch Chiếu Khán Di Dân Mỹ Tháng 03/2018

Trang web chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 13/02/2018 đã có lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 03/2018 như sau:

  • Lịch chiếu khán các hồ sơ đương đơn đang ở ngoài Hoa Kỳ
Diện bảo lãnh NVC đang xét duyệt đến Tăng so với tháng trước
F1 22/03/2011 1 tuần
F2A 22/03/2016 3 tuần
F2B 01/03/2011 6 tuần
F3 15/12/2005 4 tuần
F4 22/08/2004 4 tuần

Chú thích:

F1: Con độc thân của công dân Hoa Kỳ.
F2A: Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân.
F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân.
F3: Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ.
F4: Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ.


Nguồn: Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia Hoa Kỳ