Lịch Chiếu Khán Di Dân Mỹ Tháng 2/2018

Trang web chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 11/01/2018 đã có lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 02/2018 như sau:

Lịch chiếu khán các hồ sơ đương đơn đang ở ngoài Hoa Kỳ

Diện bảo lãnh Thời gian chờ NVC đang xét duyệt đến Tăng so với tháng trước
F1 8 năm 15/03/2011 0 tuần
F2A 12 – 18 tháng 01/03/2016 4 tuần
F2B 7 năm 15/01/2011 6 tuần
F3 10 năm 15/11/2005 5 tuần
F4 12 năm 22/07/2004 4 tuần

Lịch chiếu khán các hồ sơ được nộp sớm và xin chuyển đổi tình trạng tại Hoa Kỳ (Áp dụng cho đương đơn hiện đang ở Hoa Kỳ bằng các visa không định cư và đang có hồ sơ bảo lãnh nhưng chưa đáo hạn)

Diện bảo lãnh Thời gian chờ NVC đang xét duyệt đến Tăng so với tháng trước
F1 7 năm 01/01/2012 0 tuần
F2A 6 tháng 01/11/2016 0 tuần
F2B 5 năm 01/09/2011 0 tuần
F3 10 năm 01/12/2005 0 tuần
F4 11 năm 15/11/2004 0 tuần

 

Chú thích: 

F1: Con độc thân của công dân Hoa Kỳ.
F2A: Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân.
F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân.
F3: Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ.
F4: Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ.


Nguồn: Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia Hoa Kỳ