Lịch Chiếu Khán Di Dân Mỹ Tháng 2/2018

Trang web chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 11/01/2018 đã có lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 02/2018 như sau:

Lịch chiếu khán các hồ sơ đương đơn đang ở ngoài Hoa Kỳ

Diện bảo lãnhThời gian chờNVC đang xét duyệt đếnTăng so với tháng trước
F18 năm15/03/20110 tuần
F2A12 – 18 tháng01/03/20164 tuần
F2B7 năm15/01/20116 tuần
F310 năm15/11/20055 tuần
F412 năm22/07/20044 tuần

Lịch chiếu khán các hồ sơ được nộp sớm và xin chuyển đổi tình trạng tại Hoa Kỳ (Áp dụng cho đương đơn hiện đang ở Hoa Kỳ bằng các visa không định cư và đang có hồ sơ bảo lãnh nhưng chưa đáo hạn)

Diện bảo lãnhThời gian chờNVC đang xét duyệt đếnTăng so với tháng trước
F17 năm01/01/20120 tuần
F2A6 tháng01/11/20160 tuần
F2B5 năm01/09/20110 tuần
F310 năm01/12/20050 tuần
F411 năm15/11/20040 tuần

 

Chú thích: 

F1: Con độc thân của công dân Hoa Kỳ.
F2A: Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân.
F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân.
F3: Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ.
F4: Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ.


Nguồn: Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia Hoa Kỳ