Yếu tố quan trọng cần lưu tâm khi đầu tư định cư EB-5

Chương trình đầu tư định cư EB-5 đang là mối quan tâm của rất nhiều người có mong muốn tiến vào Mỹ. Do hình thức kinh doanh này khá mới đối với Việt Nam nên kinh nghiệm từ những bước đầu để đầu tư không dồi dào khiến cho nhà đầu tư ngần ngại. Trong đó, hai yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất để có thể.

Luật đầu tư định cư EB-5 được Quốc hội Mỹ ban hành năm 1990 là một hình thức thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Mục đích của chương trình là phát triển nền kinh tế tài chính của đất nước và tạo thêm việc làm cho công dân Mỹ từ các dự án đầu tư này. Ngược lại, nhà đầu tư và gia đình sẽ được định cư tại Mỹ, được hưởng các quyền lợi như người Mỹ. Cụ thể như sau:

 • Nhà đầu tư cần chứng minh số tiền họ đầu tư vào dự án tại Mỹ là hợp pháp. Số tiền được yêu cầu là 500.000 USD ở vùng chỉ định hoặc 1 triệu USD tại bất cứ nơi nào của Mỹ. Đồng thời, dự án này phải tạo được ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người bản xứ tại nơi triển khai. Khi đó, đương đơn với gia đình (vợ/chồng và con dưới 21 tuổi và chưa kết hôn) sẽ nhận được thẻ xanh có điều kiện 2 năm.
 • Nhà đầu tư sau 2 năm vẫn tiếp tục đầu tư và tạo ra được 10 việc làm toàn thời gian thì họ sẽ được cấp thẻ xanh vĩnh viễn.

Vì chỉ cần thỏa mãn các điều kiện trên thì nhà đầu tư sẽ được tham gia chương trình nên 2 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ quá trình cần phải được xem xét kỹ từ cả phía nhà đầu tư lẫn chính phủ Mỹ.

 

1. Nguồn tiền:

Nguồn tiền dùng cho việc đầu tư phải sạch tức là hợp pháp. Nghĩa là khoản tiền này có được từ việc kinh doanh, đầu tư, tài sản thừa kế, cho tặng hoặc bất kỳ nguồn hợp pháp nào khác. Không chỉ xét số tiền có từ kinh doanh hay nguyên nhân khác ở cấp gần nhất của việc đầu tư mà còn cần truy về những nguồn xa hơn để tạo ra vốn đó. Tuy nhiên, tình hình khai báo nguồn tiền của người dân ở nước ta chưa được rõ ràng và chặt chẽ. Cộng với quá trình thay đổi, cải cách các thủ tục hành chính về luật doanh nghiệp, luật thuế thu nhập,…như hiện nay càng làm cho việc thu thập các chứng minh về nguồn gốc số tiền thêm khó khăn. Đây cũng là lý do nhiều người không thể tham gia chương trình EB-5 nguồn vốn của họ rất mạnh.

 

2. Dự án đầu tư:

Một thị trường mới lạ là phần rủi ro khá lớn đối với nhà đầu tư. Đầu tư nhưng hiệu quả thế nào phụ thuộc vào việc hiểu biết về dự án ra sao. Tại Mỹ có khoảng 600 Trung Tâm Vùng chỉ định (Regional Centers) được Sở Di Trú (USCIS) cấp phép nhưng chỉ có chưa đầy 100 trung tâm chính thức hoạt động và chưa đến 20 trung tâm có lịch sử thành công trong lĩnh vực EB-5. Trung Tâm Vùng chỉ định cần nộp kế hoạch phát triển dự án và kế hoạch kêu gọi vốn đầu tư EB-5 để được cấp phép hoạt động. Thời gian kiểm tra bộ hồ sơ này là khoảng 8 tháng đến 1 năm nhưng điều kiện xét duyệt lại không quá khó. Do đó, Vùng chỉ định xuất hiện nhiều mà không ít nơi chưa có vốn ban đầu cũng không có kinh nghiệm quản lý vốn vẫn được cấp phép. Với con số như trên cho thấy nhà đầu tư khi tham gia EB-5 cần phải nghiên cứu sâu mọi mặt liên quan đến dự án.

 

Trước khi quyết định chọn một dự án, nhà đầu tư nên xem xét kỹ các vấn đề như:

 • Tiểu sử của ban giám đốc Trung Tâm Vùng chỉ định.
 • Kinh nghiệm quản lý vốn, quản lý dự án của họ.
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực EB-5.
 • Khả năng tài chính của họ.
 • Lĩnh vực dự án hoạt động.
 • Người điều hành, quản lý dự án.
 • Người xây dựng kế hoạch hoạt động dự án.
 • Cấu trúc sử dụng vốn đầu tư.
 • Những thành công trước đó của nhóm quản lý dự án.
 • Khả năng tài chính của nhóm quản lý dự án.
 • Nhóm luật sư EB-5 của dự án.
 • Tính khả thi, thực tiễn của dự án.
 • Kế hoạch hoàn vốn đầu tư.
 • Kiểm tra, thẩm định các thông tin, giấy tờ có đúng như công ty quản lý vùng và dự án đã quảng cáo.

Việc thẩm định dự án cần do người có kinh nghiệm tài chính, luật thuế, luật doanh nghiệp, luật EB-5 của USCIS đảm trách. Không nên chỉ dừng ở việc kiểm tra thông tin trên giấy tờ mà còn phải thẩm định lại tính thực tế của chúng.