Bảo lãnh cha mẹ sang Mỹ diện IR5

Thư cám ơn từ khách hàng đậu hồ sơ lấy visa Mỹ diện IR5

Cô Từ Công Thị Hưởng, là em gái của nhạc sỹ Từ Công Phụng, và chồng là chú Nguyễn Văn Dậu đã được SG VISA tư vấn và họ đã được cấp visa. Hiện nay gia đình đang chung sống cùng và chăm sóc nhạc sỹ Từ Công Phụng tại California.