Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 4091
 Bảo lãnh hôn thê và con riêng, Bảo lãnh diện K1 và K2 - SG VISA

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Bảo lãnh hôn thê và con riêng, Bảo lãnh diện K1 và K2

Visa khách hàng theo diện K1 và K2

Chị Phan Nguyễn Kim Oanh và con riêng là bé Trần Phan Hoàng Uyên được vị hôn phu Lưu Việt Vincent bảo lãnh.

 

Chị Oanh và anh Vincent đã nhờ SG VISA đại diện và tư vấn.  Và chỉ sau 7 tháng, hồ sơ của chị Oanh và bé Uyên đã được LSQ cấp visa.

Hiện nay, bé Uyên đang học lớp 7 và chị Oanh đang làm chủ tiệm nails tại Salt Lake City, Utah.