Bảo lãnh hôn thê và con riêng, Bảo lãnh diện K1 và K2

Visa khách hàng theo diện K1 và K2

Chị Phan Nguyễn Kim Oanh và con riêng là bé Trần Phan Hoàng Uyên được vị hôn phu Lưu Việt Vincent bảo lãnh.

 

Chị Oanh và anh Vincent đã nhờ SG VISA đại diện và tư vấn.  Và chỉ sau 7 tháng, hồ sơ của chị Oanh và bé Uyên đã được LSQ cấp visa.

Hiện nay, bé Uyên đang học lớp 7 và chị Oanh đang làm chủ tiệm nails tại Salt Lake City, Utah.