Vợ Của Công Dân Hoa Kỳ – Đã Bị Từ Chối 2 Lần

Bạn Trần Thị Bích Lê được chồng bảo lãnh từ năm 2004 và đã bị từ LSQ chối visa đoàn tụ cùng chồng hai lần, năm 2005 và 2008. Đầu năm 2010, bạn Lê và chồng nhờ SG VISA tư vấn và đại diện, và lần phỏng vấn vào tháng 06 năm 2010, bạn Lê đã được cấp visa và hiện bạn Lê đang sống cùng chồng tại Wesminster, CA.

Những khó khăn của hồ sơ này:

  • Hồ sơ hôn thê hôn phu năm 2005 đã bị LSQ nghi ngờ là giả mạo,
  • Hồ sơ vợ chồng của họ cũng bị LSQ từ chối vào năm 2008 vì LSQ nghi ngờ rằng họ làm hồ sơ giả mạo – PA trả tiền cho PE (40,000 USD),
  • LSQ đã không thèm xem bằng chứng và hình ảnh của hồ sơ chỉ vì PA không thể trả lời dứt khoát những câu hỏi của LSQ về đời sống của PE.

SG VISA đã giúp gia đình họ đoàn tụ như thế nào?

  • Khiếu nại hồ sơ diện vợ chồng đã bị LSQ từ chối,
  • Hướng dẫn PA lấy thêm thông tin về đời sống của PE tại Hoa Kỳ,
  • Hướng dẫn PA thu thập kiến thức về tình hình tài chánh của PE,
  • Điều tra sự nhất quán giữa PA & PE trước khi PA được LSQ phỏng vấn.