Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 4091
 EB-5: hỏi đáp về chương trình - SG VISA

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

EB-5: hỏi đáp về chương trình

Những câu hỏi khi đầu tư chương trình định cư EB-5 và xin visa định cư Mỹ thông qua dự án.

Hỏi: Nếu nhà đầu tư có nhiều con, thì tất cả người con của nhà đầu tư đều được cấp thẻ xanh theo chương trình đầu tư định cư EB-5 không?
Đáp: Những người con chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi, tất cả họ sẽ nhận được visa nhập cư khi bộ hồ sơ được chấp thuận. Nếu một trong những người con dưới 21 tuổi của nhà đầu tư đang học tập tại Mỹ vào thời điểm bộ hồ sơ được chấp thuận, thì người đó cũng được xem là một người nhập cư bằng cách điều chỉnh tình trạng thị thực của mình từ visa du học sinh sang visa nhập cư.

SG VISA chuyên tư vấn đầu tư dự án EB-5 nhận thẻ xanh đi Mỹ

Hỏi: Khi nào nhà đầu tư sẽ chuyển khoản đầu tư 500.000 USD?
Đáp: Khi các nhà đầu tư đã hoàn tất các hồ sơ cần thiết, Trung tâm khu vực (Regional Center) sẽ yêu cầu nhà đầu tư chuyển khoản số tiền đầu tư 500.000 USD vào tài khoản bảo chứng của dự án. Khoản đầu tư này sẽ được giữ trong tài khoản cho đến khi đơn I-526 được Sở Di Trú Mỹ (USCIS) chấp thuận.

 

Hỏi: Những việc cần thực hiện khi muốn chuyển đổi từ thẻ xanh có điều kiện sang thẻ xanh vĩnh viễn?
Đáp: Viên chức nhập cảnh sẽ đánh giá xem việc đầu tư 500.000 USD đã thực sự được đầu tư theo như trong đơn I-526 và đã tạo ra được đủ 10 việc làm toàn thời gian hay chưa. Nếu hội đủ được những yêu cầu này, đơn I-829 sẽ được chấp thuận và thẻ xanh có điều kiện sẽ được chuyển đổi sang thẻ xanh vĩnh viễn.

SG VISA sẽ giúp bạn giám sát kinh doanh và thực hiện các thủ tục trong quá trình đầu tư từ A-Z

Hỏi: Khi đầu tư vào dự án ở một thành phố, nhà đầu tư có cần phải sinh sống ở khu vực thành phố đó sau khi nhận được thẻ xanh hay không?
Đáp: Không. Nhà đầu tư có thể sinh sống ở bất kỳ nơi đâu tại Mỹ.

 

Hỏi: Nhà đầu tư có thể dùng số tiền được cho tặng từ người thân để đầu tư vào dự án không?
Đáp: Được. Thành viên trong gia đình hoặc một người nào khác có thể cho tặng số tiền đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoản tiền này.

Hỏi: Nhà đầu tư và thành viên gia đình có bắt buộc phải ở Hoa Kỳ trong thời gian thẻ xanh có điều kiện không?
Đáp: Không bắt buộc. Nhà đầu tư và thành viên gia đình có thể đi về Việt Nam nhiều lần không hạn chế nhưng không ở ngoài Hoa Kỳ quá 6 tháng (trên 183 ngày) trong 1 năm.

Hỏi: Điều kiện duy trì thẻ xanh và thi quốc tịch sau khi có thẻ xanh?
Đáp: Duy trì thẻ xanh: Không rời Hoa Kỳ liên tục quá 6 tháng (trên 183 ngày)
Thi quốc tịch: Sở hữu thẻ xanh được 5 năm và sống tại Hoa Kỳ ít nhất 30 tháng (cộng dồn mỗi năm ít nhất 6 tháng). Lúc này, nhà đầu tư có thể nộp đơn thi quốc tịch.

Hỏi: Khác biệt giữa Quốc tịch và thẻ xanh?
Đáp: Sự khác biệt giữa thẻ xanh và Quốc tịch không nhiều. Khi sở hữu thẻ xanh, nhà đầu tư đã có gần như mọi quyền lợi như một công dân Hoa Kỳ. Khi vào quốc tịch, nhà đầu tư sẽ có thêm hai quyền lợi tham gia bầu cử và chính trị.

SG VISA sẽ giải đáp cho bạn tất cả các thắc mắc trong quá trình đầu tư dự án EB-5

Hỏi: Sau khi có được thẻ xanh, nhà đầu tư có được tiếp tục công việc kinh doanh ở Việt Nam không?
Đáp: Được. Hiện tại Việt Nam đã thông qua luật cho phép một công dân có quyền sở hữu hai quốc tịch cùng một lúc, cho nên nhà đầu tư sau khi có thẻ xanh vẫn có thể hoạt động kinh doanh bình thường tại Việt Nam.

Hỏi: Quyền lợi của người giữ thẻ xanh có điều kiện và vĩnh viễn khác nhau như thế nào?
Đáp: Theo quy định, nhà đầu tư sau khi được phê duyệt Thị thực Định cư theo chương trình EB-5 sẽ nhận được thẻ xanh “có điều kiện” hay còn gọi là thẻ xanh 2 năm. Sau đó, mới nộp đơn để có đươc thẻ xanh không điều kiện hay thẻ xanh vĩnh viễn (Thẻ xanh 10 năm và sau đó tái cấp). Quyền lợi của hai loại thẻ xanh này là như nhau.

Hỏi: Điều kiện để chuyển từ thẻ xanh có điều kiện sang thẻ xanh vĩnh viễn?
Đáp: Tiền đầu tư vẫn còn nằm tại dự án và mỗi suất đầu tư tạo ra và duy trì tối thiểu 10 công việc toàn thời gian (gián tiếp và trực tiếp) trong vòng 2 năm.

Hỏi: Sau khi nhận được thị thực định cư, có cần phải sang Hoa Kỳ ngay không?
Đáp: Thị thực được cấp trong chương trình EB-5 là loại Thị thực nhập cư có thời hạn 6 tháng. Trong thời hạn này, nhà đầu tư có thể sắp xếp thời gian để qua Hoa Kỳ nhận thẻ xanh có điều kiện.

Hỏi: Nếu đương đơn đã có hồ sơ bảo lãnh, liệu có thể tham gia vào chương trình EB-5 được không?
Đáp: Hoàn toàn được. Vì hồ sơ EB-5 và hồ sơ bảo lãnh là độc lập.