Visa đầu tư Mỹ “Nguồn tài chánh sạch và minh bạch”

Quí độc giả thân mến! Như đã hứa trong bài trước, SG VISA xin chia sẻ về những thông tin liên quan đến nguồn tài chánh sạch và minh bạch. Một trong những khó khăn lớn nhất trong tiến trình hồ sơ đầu tư định cư EB-5 đối với cộng đồng người Việt là chứng minh được nguồn tài chánh vì một số yếu tố, đặc biệt là rất ít công dân Việt Nam khai thuế hết hoàn toàn thu nhập cá nhân của họ và cũng không nhiều các doanh nghiệp khai thuế một trăm phần trăm cho tất cả các khoản doanh thu hoặc lợi nhuận. Chứng minh nguồn vốn đầu tư EB-5 là một điều hết sức khó khăn, thậm chí đối với nhiều trường hợp là không khả thi.

Theo điều luật 8 C.F.R. §204.6 (e) của Bộ Công Dân và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS), định nghĩa của “nguồn vốn” sử dụng cho chương trình đầu tư định cư EB-5 không bao gồm “những tài sản được tích lũy, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng những phương cách bất hợp pháp (như những hoạt động phạm pháp”. Tuy định nghĩa nguồn vốn sạch của USCIS xem như khá dễ dãi, trên thực tế thì trách nhiệm này đè rất nặng trên vai của nhà đầu tư EB-5. Cụ thể là điều luật 8 C.F.R. §204.6(j)(3) yêu cầu nhà đầu tư EB-5 cung cấp giấy phép kinh doanh; thuế đã khai của doanh nghiệp hoặc công ty TNHH hoặc cá nhân trong năm năm vừa qua; các bằng chứng xác minh những nguồn vốn khác; hoặc các lệnh của tòa án chứng minh nguồn vốn. Trên thực tế, đây là một trong nhiều ví dụ điển hình mà USCIS đã đi xa hơn rất nhiều so với những qui định của pháp luật khi nhấn mạnh rằng nhà đầu tư phải cung cấp nhiều bằng chứng xác minh nguồn vốn sạch, và đã có nhiều trường hợp sau khi đã nộp đủ những bằng chứng theo danh sách qui định, USCIS vẫn yêu cầu nhà đầu tư EB-5 cung cấp thêm nhiều bằng chứng khác.

Một trong những khó khăn lớn nhất trong tiến trình hồ sơ đầu tư định cư EB-5 đối với cộng đồng người Việt là chứng minh được nguồn tài chánh…

Theo kinh nghiệm của SG VISA, ngoài danh sách những bằng chứng có thể chứng minh được nguồn vốn đầu tư EB-5 sạch để đáp ứng đúng yêu cầu của USCIS, nhà đầu tư EB-5 và luật sư đại diện cần quan tâm kỹ những điều đã được USCIS áp dụng trong quá khứ:

1. Như SG VISA đã ghi chú bên trên, đây là một phần của luật pháp đầu tư định cư EB-5 mà nếu chỉ đáp ứng vừa đúng thì sẽ không thỏa mãn USCIS. Những yêu cầu qui định, bao gồm thuế cho năm năm vừa qua cần được xem như là cột mốc cơ bản. Và đối với cộng đồng người Việt thì rất khó để chứng minh qua văn bản là số vốn đầu tư EB-5 đã được tích lũy và nhà đầu tư đã đóng thuế cho phần tài sản đã tích lũy này. Khi giấy tờ thuế không thể chứng minh được nguồn vốn đầu tư EB-5, ví dụ như nhà đầu tư đã về hưu hoặc làm nghề tự do trong năm năm qua, nhà đầu tư nên cộng thêm giấy tờ thuế của những năm họ có nguồn thu nhập cao nhất để giúp chứng minh nguồn tài chánh sạch.

2. Qui định của USCIS chỉ yêu cầu nhà đầu tư chứng minh số vốn đầu tư EB-5 là 1,000,000 USD hoặc 500,000 USD nếu dự án nằm trong vùng Targeted Employment Area (TEA). Nhà đầu tư không cần chứng minh tất cả tài sản của mình là từ nguồn sạch.

3. Yêu cầu về giấy tờ chứng minh vốn đầu tư EB-5 hoàn toàn giống nhau khi nhà đầu tư chọn cách đầu tư trực tiếp hoặc thông qua một Trung Tâm Vùng (Regional Center – RC).

4. Khi chứng minh nguồn vốn đầu tư EB-5 nhà đầu tư nên quan tâm thật kỹ về những chi tiết kinh doanh, và có khi phải am hiểu thật rõ về những thông tin tài chánh và kế toán của doanh nghiệp. Rất nhiều hoạt động kinh doanh cần có nhiều giấy tờ lưu trữ làm bằng chứng, và USCIS sẽ nhất quyết yêu cầu nhà đầu tư cung cấp tất cả thông tin và bằng chứng này.

5. Các khó khăn để chứng minh nguồn vốn sạch tùy thuộc vào một số cá nhân, nhất là đối với các nhà đầu tư thường có những hoạt động kinh doanh và nguồn thu nhập dựa vào tiền mặt hoặc khai thuế với những con số thấp nhất có thể. Đối với những trường hợp này, nhà đầu tư cần chuẩn bị thật nhiều bằng chứng về nguồn thu nhập để cân bằng với sự thiếu hụt nguồn vốn đầu tư EB-5 đến từ các bản thuế.

… với hầu hết những hồ sơ đầu tư định cư EB-5 từ Việt Nam, việc chứng minh nguồn tài chánh sạch sẽ là việc gian nan và tốn nhiều thời gian nhất,…

6. Chứng minh nguồn vốn đầu tư EB-5 sạch sẽ khác hoàn toàn với yêu cầu chứng minh sự chuyển tiền vào dự án đầu tư, và việc chuyển tiền cũng phải lưu lại tất cả những giấy tờ cung cấp mọi chi tiết của quá trình chuyển tiền. Điều này khá phức tạp đối với các nhà đầu tư Việt Nam khi chính phủ có điều luật giới hạn nguồn tiền chuyển ra nước ngoài, vì thông thường nhà đầu tư phải sử dụng một số phương thức có nhiều đơn vị trung gian để chuyển tiền vào dự án đầu tư tại Mỹ. Tuy luật đầu tư định cư EB-5 không yêu cầu nhà đầu tư phải tuân thủ theo luật tiền tệ của chính phủ nước ngoài khi chuyển tiền vào tài khoản của dự án, nhà đầu tư vẫn phải chứng minh được nguồn vốn đầu tư đã xuất phát từ tài khoản của nhà đầu tư, thông qua những công ty trung gian, rồi đến dự án.

7. Trường hợp nguồn tài chánh không từ nhà đầu tư mà từ một đơn vị khác, mục tiêu chứng minh nguồn tài chánh cần tập trung vào đơn vị này. Ví dụ một đơn vị khác cho nhà đầu tư số vốn thì sự chứng minh nguồn tài chánh sẽ tập trung vào đơn vị đã cho số vốn đầu tư, và một bản tường trình cho việc cho nhà đầu tư số vốn cần được giải thích cặn kẽ và có bằng chứng thuyết phục bao gồm cả giấy thuế xác nhận việc cho vốn đầu tư này. Nếu số vốn đầu tư đến từ nguồn vay, người cho vay cũng phải chứng minh được nguồn tiền của mình là sạch, như thể người cho vay chính là nhà đầu tư, đồng thời hợp đồng cho vay và bản lý giải hợp lý cần được bao gồm trong bộ hồ sơ.

8. Nếu số vốn đầu tư đến từ nguồn thừa kế, người hưởng thừa kế cần phải nộp giấy chứng nhận tài sản thừa kế. USCIS cũng sẽ chấp thuận những trường hợp người làm di chúc đã tích lũy được số tài sản trong bản thừa kế từ nhiều thập niên trước và nhà đầu tư không thể truy lục lại những bằng chứng này. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cung cấp giấy chứng tử của người làm di chúc và giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người làm di chúc và người hưởng thừa kế.

9. Trường hợp vốn đầu tư đến từ nguồn bất động sản, nhà đầu tư và luật sư của họ nên truy lại những giấy tờ mua bán hoặc chuyển nhượng của bất động sản để chứng minh nguồn vốn đầu tư. Nếu bất động sản đã được mua trong năm bảy năm trước, thì hồ sơ cần có giấy tờ chuyển nhượng, bản định giá và hợp đồng mua bán cùng với bằng chứng chuyển tiền. Tuy nhiên, nếu thương vụ chuyển nhượng hoặc hợp đồng mua bán đã tiến hành từ nhiều thập niên qua thì rất có thể giấy tờ và bằng chứng cho việc mua bán sẽ không còn được lưu giữ. USCIS không có một tiêu chuẩn rõ ràng về khoản thời gian bất động sản được chuyển nhượng hoặc mua bán trước khi tiến hành hồ sơ đầu tư định cư EB-5, mà họ chỉ dùng tiêu chuẩn “hợp lý – reasonableness” để xét duyệt hồ sơ.

10. Nếu vốn đầu tư đến từ việc bán cổ phiếu hoặc cổ phần của công ty, giấy khai thuế của công ty và hóa đơn và hợp đồng mua bán các cổ phiếu hoặc cổ phần của công ty sẽ đủ làm bằng chứng thuyết phục. Tuy nhiên, nếu viêc mua bán cổ phiếu và cổ phần mới được tiến hành trong thời gian gần đây, USCIS có thể sẽ yêu cầu nhà đầu tư cung cấp bằng chứng nguồn tài chánh để mua các cố phiều hoặc cổ phần đó.

11. Nguồn vốn đầu tư có thể xuất phát từ Mỹ hoặc nước ngoài. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư tích lũy số vốn này từ những công việc bất hợp pháp tại Mỹ, USCIS có thể từ chối hồ sơ.

12. Nếu nhà đầu tư không có đủ những giấy tờ gốc để nộp cho USCIS, nhà đầu tư nên cung cấp những bản tuyên thệ của người thứ ba hoặc bản CV nhằm trám những lỗ hỏng mà giấy tờ gốc thiếu. Mục đích là giúp nhà đầu tư vẽ lên một bức tranh tổng thể để thuyết phục USCIS rằng các thông tin và bằng chứng về nguồn tài chánh sạch cung cấp cho USCIS là sự thật và đáng tin cậy.

13. Nhà đầu tư nên cung cấp một bản tường trình về cá nhân và nguồn vốn. Bản tường trình sẽ bao gồm những bằng chứng và trích nguồn đáng tin cậy để giúp viên chức USCIS xét duyệt chính xác và ra quyết định hợp lý nhất cho hồ sơ, thay vì chỉ dự vào sự hiểu biết và kiến thức không chuyên môn của họ.

14. Đối với những trường hợp nhà đầu tư không thể chứng minh số vốn đầu tư được trích từ một vài bản thuế hoặc hợp đồng mua bán, nhà đầu tư có thể cung cấp giấy tờ và bằng chứng họ đã tích lũy số vốn đầu tư qua nhiều năm. Nhà đầu tư cần chứng minh được kiến thức và chuyên môn đã giúp họ có được nguồn thu nhập từ những hoạt động kinh doanh hoặc công việc chính thức và họ đã tích lũy được số vốn này sau những chi phí cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Những bằng chứng về việc tích lũy và tiết kiệm tạo ra số vốn này cũng rất quan trọng.

Kinh nghiệm của SG VISA chúng tôi cho thấy, với hầu hết những hồ sơ đầu tư định cư EB-5 từ Việt Nam, việc chứng minh nguồn tài chánh sạch sẽ là việc gian nan và tốn nhiều thời gian nhất, vì những bằng chứng về thuế và hợp đồng mua bán phần lớn là không có hoặc không được lưu trữ. Lắm lúc, nhà đầu tư đã cố gắng không khai thuế hoặc lưu trữ giấy tờ cho những hoạt động kinh doanh mà giờ đây chính là khoản tài sản họ mong muốn dùng làm vốn cho việc đầu tư định cư EB-5. Cách tốt nhất giúp nhà đầu tư an tâm hơn về nguồn tài chánh sạch của họ có khả năng được USCIS chấp thuận là qua sự đánh giá của đơn vị tư vấn và luật sư đại diện.

Trong bài kế tiếp SG VISA xin chia sẻ cùng quí độc giả về cách đánh giá một dự án có khả năng tạo ra đủ 10 công việc làm toàn thời gian (cho công dân, thường trú nhân, và các cư dân hợp pháp trong vùng) cho mỗi nhà đầu tư để đáp ứng qui định của USCIS. Nếu quí độc giả có thắc mắc khác, vui lòng liên lạc SG VISA để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

Huy Ton & SG VISA Team