Lịch Chiếu Khán Di Dân Mỹ Tháng 04/2018

Trang web chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 14/03/2018 đã có lịch chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 04/2018 như sau:

Lịch chiếu khán các hồ sơ đương đơn đang ở ngoài Hoa Kỳ

Diện bảo lãnhNVC đang xét duyệt đếnTăng so với tháng trước
F108/04/2011Tăng 2 tuần
F2A01/05/2016Tăng 5 tuần
F2B08/04/2011Tăng 5 tuần
F308/01/2006Tăng 3 tuần
F415/09/2004Tăng 3 tuần

 

Chú thích:

F1: Con độc thân của công dân Hoa Kỳ.
F2A: Vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân.
F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân.
F3: Con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ.
F4: Anh, chị, em của công dân Hoa Kỳ.


Nguồn: Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia Hoa Kỳ