Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 4091
 Phân biệt giữa bảo lãnh con nuôi và con mồ côi - SG VISA

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Notice: the_category_ID đã bị loại bỏ từ phiên bản 0.71! Hãy sử dụng get_the_category(). in /home/sgvisaorg/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Phân biệt giữa bảo lãnh con nuôi và con mồ côi

Có nhiều trường hợp hồ sơ bảo lãnh theo diện con mồ côi khi cha hoặc mẹ ruột của đứa trẻ còn sống nhưng không nuôi dưỡng mà trao con mình cho thân nhân nhận làm con nuôi.

1. Điều kiện mở hồ sơ bảo lãnh con mồ côi

Diện bảo lãnh con mồ côi có ba điều kiện:

  • Ðứa trẻ mồ côi phải dưới 16 tuổi.
  • Người bảo lãnh phải là một cặp vợ chồng, nếu còn độc thân thì phải trên 25 tuổi.
  • Ðứa trẻ phải được xác định là đứa trẻ mồ côi vì sự chết, sự mất tích, sự bỏ rơi, sự thất lạc của cả cha lẫn mẹ, hoặc sự nghèo khó của người cha hoặc người mẹ.

Ngoài trường hợp đứa trẻ được định nghĩa là mồ côi vì mất đi cả cha lẫn mẹ, có nhiều trường hợp hồ sơ bảo lãnh theo diện con mồ côi mà cha hoặc mẹ ruột của đứa trẻ còn sống nhưng không nuôi dưỡng mà trao con mình cho thân nhân nhận làm con nuôi.

Theo luật di trú, khi người mẹ hoặc người cha không đủ điều kiện tài chính để nuôi con mình và trao con mình cho người trong gia đình hoặc một người khác nhận làm con nuôi, người con nuôi đó có thể hội đủ điều kiện và được định nghĩa theo dạng con nuôi mồ côi.

Trước khi nhận một đứa nhỏ làm con nuôi theo diện con mồ côi, cha mẹ tương lai phải chứng minh hoàn cảnh gia đình của họ là một gia đình tốt

Trước khi nhận một đứa nhỏ làm con nuôi theo diện con mồ côi, cha mẹ tương lai phải chứng minh hoàn cảnh gia đình của họ là một gia đình tốt căn bản cả về đời sống và đầy đủ đạo lý để nuôi một đứa nhỏ thành người tốt, và cha mẹ tương lai phải là những cá nhân có tư cách tốt để có thể nuôi đứa nhỏ nên người.

2. Khác biệt giữa hồ sơ bảo lãnh con mồ côi và con nuôi

Bảo lãnh con nuôi không có sự đòi hỏi cha mẹ phải là công dân Hoa Kỳ, cha mẹ là thường trú nhân cũng được bảo lãnh con nuôi.
Con mồ côi không có sự đòi hỏi cha mẹ nuôi phải sống chung với đứa trẻ ít nhất là 2 năm và sự đòi hỏi người con nuôi phải dưới quyền giám hộ của cha mẹ nuôi đủ 2 năm là không cần thiết.