Thường trú nhân bảo lãnh vợ – Bảo lãnh diện FX1

Chị Phạm Thị Thanh Thúy được chồng, là Thường Trú Nhân Hoa Kỳ, bảo lãnh do SG VISA đại diện.  Và hồ sơ của chị tiến triển rất nhanh chóng, chỉ trong 2 năm từ khi nộp hồ sơ là chị Thúy đã được LSQ mời phỏng vấn và cấp visa.  Hiện tại chị Thúy đang sống và làm việc cùng chồng tại Fort Lauderdale, FL.

Những điểm yếu hồ sơ này:

  • PE đã qua Mỹ hơn 20 năm nhưng vẫn chưa thể thi quốc tịch và trở thành công dân Hoa Kỳ,
  • PA và PE không có nhiều bằng chứng chung sống cùng nhau,
  • PE rất sợ là phải quay về Việt Nam để tạo thêm bằng chứng cùng PA,
  • Hồ sơ bảo lãnh đã kéo dài hơn 5 năm nhưng vẫn chưa được LSQ phỏng vấn.

SG VISA đã giúp gia đình này như thế nào?

  • Đại diện họ tại Việt Nam lẫn Hoa Kỳ để thúc đẩy tiến độ hồ sơ,
  • Liên hệ cùng Thượng Nghị Sỹ tiểu bang của PE để yếu cầu họ hỗ trợ liên lạc cùng USCIS và LSQ để thúc đẩy hồ sơ tiến triển nhanh hơn,
  • Hướng dẫn PA và PE xây dựng thêm bằng chứng về mối quan hệ,
  • Chuẩn bị phỏng vấn hoàn toàn chính xác tất cả câu hỏi mà LSQ đã đưa ra
  • Điều tra sự nhất quán giữa PA và PE trước khi PA đi phỏng vấn.