Điều kiện để con ngoài giá thú bảo lãnh cha mẹ

Bên cạnh việc con ruột bảo lãnh cha mẹ định cư Mỹ, chính phủ Mỹ vẫn cho phép đương đơn là con ngoài giá thú bảo lãnh cha mẹ sang Mỹ. Trong bài viết sau đây của SG VISA sẽ thông tin đến bạn về điều kiện để con cái ngoài giá thú bảo lãnh cha mẹ?

Phân biệt giữa con theo giá thú và ngoài giá thú

Khác biệt giữa người con theo giá thú và ngoài giá thú là trong trường hợp người con ngoài giá thú, người cha phải có quyền nuôi dưỡng con, phải là cha ruột và phải có bằng chứng cho thấy thành ý về mối quan hệ cha con này.

Hợp pháp hóa được định nghĩa là “hành động đưa 1 đứa con ngoài giá thú vào tình trạng theo giá thú”. Hành động hợp pháp hóa này chỉ có thể được thực hiện bởi người cha ruột của đứa trẻ trong trường hợp người mẹ ruột và cha ruột của đứa trẻ không sống cùng nhau hoặc người mẹ ruột đã bỏ rơi đứa trẻ. Để đứa trẻ nhận được những quyền lợi di cư, người cha phải làm theo quy định hợp pháp cần thiết để thiết lập quyền lợi cho đứa trẻ theo Luật di trú.

Điều kiện hợp pháp để con cái ngoài giá thú bảo lãnh cha mẹ:

Hành động hợp pháp hóa cho đứa trẻ theo tuân theo luật tại nơi cư trú của đứa trẻ hoặc cha đứa trẻ.

Đứa trẻ phải dưới 18 tuổi vào thời điểm hợp pháp hóa.

Người cha phải có quyền nuôi dưỡng đứa trẻ tại thời điểm hợp pháp hóa, nếu chỉ có quyền giám hộ thể chất sẽ không đủ yêu cầu.

Đứa trẻ phải là con ruột của người cha. Quan hệ cha con có thể được thiết lập bằng những bằng chứng cơ cấp (giấy khai sinh) hoặc bằng chứng thứ cấp (giấy khám sức khỏe, học bạ hoặc xét nghiệm máu).

Khi đã đáp ứng được các điều kiện trên thì người cha có thể tiến hành hợp pháp hóa cho người con theo những bước sau đây:

  • Tuân theo luật pháp tại đất nước hoặc tiểu bang mà người con hoặc người cha đang cư trú và loại trừ mọi sự phân biệt hợp pháp;
  • Việc tái hôn của cha mẹ ruột người con;
  • Sắc lệnh của tòa
  • Sự thừa nhận chính thức quan hệ cha con
  • Sự công nhận rõ ràng về quan hệ cha con.

Sau khi hợp pháp hoá mối quan hệ giữa người con và người cha, công dân Mỹ là con ngoài giá thú có mở hồ sơ bảo lãnh cho cha dựa trên những bằng chứng chứng minh quan hệ cha-con ruột thịt này.

Khi đã đủ điều kiện hợp pháp hóa thì con cái có thể mở hồ sơ bảo lãnh cha mẹ