Các trường hợp gọi cấp cứu 911 tại Mỹ

Trong quá trình định cư tại Mỹ, bạn và gia đình sẽ không tránh khỏi những tình huống phải gọi cấp cứu khẩn cấp 911. Vậy 911 là số của đơn vị, tổ chức nào của Mỹ, họ sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề nào và trong trường hợp nào bạn cần phải gọi cho họ. SG VISA sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản xoay quanh vấn đề này.

Ở nước Mỹ, bạn có thể gọi 911 bằng bất cứ máy điện thoại nào để nhận được sự trợ giúp khẩn cấp. Gọi 911 để:

 • Báo về một vụ hỏa hoạn.
 • Báo về một vụ phạm tội đang xảy ra.
 • Gọi xe cứu thương để được trợ giúp cấp cứu.
 • Báo về những sự kiện đáng ngờ, như tiếng la hét, kêu cứu hoặc tiếng súng nổ.

Điều Gì Xảy Ra Khi Tôi Gọi 911?

 • Những cuộc gọi tới số 911 thường được trả lời trong vòng 12 giây. Bạn có thể được yêu cầu phải giữ máy. Đừng gác máy, khi nhân viên trực máy trả lời cuộc gọi của bạn, đường dây sẽ bị im lặng trong vài giây. Đừng gác máy. Hãy đợi đến khi nhân viên trực máy lên tiếng.
 • Nếu bạn không nói được tiếng Anh, hãy cho nhân viên trực máy biết ngôn ngữ của bạn. Họ sẽ gọi một thông dịch viên để nói chuyện trên điện thoại với bạn.
 • Nhân viên trực máy 911 sẽ hỏi bạn để biết được trường hợp khẩn cấp gì đang xảy ra và ở đâu.  Hãy giữ bình tĩnh và trả lời những câu hỏi này.  Cố gắng nói chuyện với nhân viên trực cho đến khi bạn trả lời xong tất cả các câu hỏi.

Khi Nào Không Gọi 911

Chỉ gọi 911 khi gặp những trường hợp nghiêm trọng hoặc hiểm nghèo.  Nếu gọi 911 vì một lý do không chính đáng, bạn có thể khiến cho người khác không nhận được sự trợ giúp mà họ cần. Xin đừng gọi 911 để:

 • Hỏi đường.
 • Hỏi thông tin về những dịch vụ công cộng.
 • Hỏi xem một người nào đó có bị tù giam hay không.
 • Tường thuật về những sự kiện không khẩn cấp.
 • Hỏi thông tin về việc quản lý động vật.
 • Thảo luận với nhân viên cảnh sát về một việc không phải là trường hợp khẩn cấp.

Nếu bạn có điều muốn hỏi cảnh sát, hãy gọi tới số điện thoại dành cho những trường hợp không khẩn cấp của cảnh sát được liệt kê trên những trang màu xanh trong danh bạ điện thoại.