Kê Khai Thuế Thu Nhập Tại Mỹ

ke-khai-thue-tai-my

Khi trở thành Thường trú nhân tại Mỹ, một trong những việc quan trọng nhất là kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định của chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương. Ngay cả khi sống ở ngoài nước Mỹ, đặc biệt là đồi với người sở hữu thẻ xanh và mang quốc tịch Mỹ, nếu không thực hiện khai báo và nộp thuế đầy đủ, bạn sẽ khó có cơ hội được hưởng các phúc lợi an sinh xã hội nếu chẳng may thất nghiệp, thậm chí có nguy cơ bị hủy bỏ tình trạng thường trú nhân của mình.

Đa số người dân trên nước Mỹ lãnh lương qua ngân phiếu (pay check) nên thu nhập của bạn đã được Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service hay IRS) quản lý chặt chẽ trên báo cáo của họ và của các ngân hàng.

Hàng năm, ngày 15/4 là thời điểm kết thúc mùa khai thuế cho năm trước (bắt đầu từ tháng 1) của tất cả người lao động có thu nhập và các doanh nghiệp, hãng xưởng kinh doanh hợp pháp tại Mỹ. Nếu quá hạn sẽ bị phạt nặng, trừ trường hợp đối tượng có yêu cầu gia hạn khai thuế.

Phần lớn người dân, do không am hiểu về luật thuế vốn rất phức tạp và cũng tránh mất thời gian, sẽ nhờ các dịch vụ chuyên nghiệp khai hộ. Nhân viên dịch vụ thuế nhận một khoản thù lao để hoàn tất đơn khai thuế và thủ tục gửi đi qua đường bưu điện.

Mỗi người phải chịu một mức thuế thu nhập khác nhau tùy theo tình trạng của mỗi cá nhân và các thành viên phụ thuộc. Những người có gia đình hoặc phải nuôi người khác sẽ được tính thuế thấp hơn người sống độc thân và cơ hội nhận hoàn thuế của họ cũng cao hơn, đặc biệt nếu những người họ trực tiếp nuôi dưỡng hoàn toàn không có thu nhập.

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân, hàng năm, bạn cần hoàn thành mẫu đơn Hoàn Thuế Thu Nhập 1040 cho Sở Thuế Vụ Mỹ. Bản khai thuế này sẽ thể hiện cho chính phủ biết số tiền bạn kiếm được và số tiền thuế khấu trừ từ phiếu lương của bạn. Nếu tiền thuế khấu trừ từ phiếu lương quá nhiều, bạn sẽ được hoàn trả lại tiền. Ngược lại, nếu quá ít, bạn cần bổ sung thuế cho Sở Thuế Vụ Mỹ.